EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right
  Position Date
นักวิเคราะห์การเงิน (Financial Analyst) - 1 Position (s)23 Jun 2021

นักวิเคราะห์การเงิน (Financial Analyst) (Nonthaburi)

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จ.นนทบุรี

หน้าที่ตำแหน่งงาน :

 • จัดทำรายงานทางด้านบัญชีการเงินเสนอต่อผู้บริหารเพื่อการวางนโยบายและการตัดสินใจ
 • จัดทำงบประมาณประจำปี
 • จัดทำรายงานและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณทำการและงบประมาณลงทุน

คุณสมบัติ :

 • วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • อายุ  25– 35 ปี
 • ประสบการณ์ทำงาน 2-5 ปี
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี (TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป)
 • มีความรู้ด้านบัญชีการเงิน / บัญชีบริหาร
 • มีความรู้ด้านภาษีอากร
 • มีความรู้ด้านมาตรฐานการบัญชี / กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การใช้ระบบ SAP

ผู้สนใจสมัครงาน สามารถส่งเรซูเม่ ประวัติการทำงาน ใบแสดงวุฒิการศึกษา และผลการทดสอบภาษาอังกฤษ พร้อมรูปถ่าย ภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2564 ทางอีเมล์  hr@ratch.co.th

หรือจัดส่งเอกสารมาที่ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 72 ถ.งามวงศ์วาน บางเขน เมือง นนทบุรี 11000

Apply
พนักงานบัญชี (Accountant) - 1 Position (s)7 Jun 2021

พนักงานบัญชี (Accountant) (Any Locations)

บริษัท สมาร์ท อินฟราเนท จำกัด หรือ SIC

เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทเอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ALT กับบริษัทราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ลงทุนติดตั้งพัฒนา และให้บริการ โครงข่ายใยแก้วนำแสง รวมถึงการให้บริการ โครงสร้างพื้นฐาน และ สิ่งอำนวยความสะดวกในกิจการโทรคมนาคมภายในประเทศ ต้องการรับสมัครงานดังนี้

เพศ : ชาย หรือ หญิง

อายุ : 27 – 45 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี

ประสบการณ์ :

 • งานบัญชีต้นทุน ทั้งด้านการบริการและผลิต
 • การจัดทำงบการเงิน PAEs
 • วิเคราะห์งบการเงิน / การจัดทำงบประมาณ

คุณสมบัติอื่น : ใช้คอมพิวเตอร์ และใช้ Microsoft Word, Excel, PPT ได้ดี และ ERP Program

หน้าที่ตำแหน่งงาน :

 • จัดทำใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน รายการภาษีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • งานด้านบัญชีสินทรัพย์ และวัสดุสำรองคลัง
 • จัดทำงบการเงิน PAEs
 • จัดทำงบประมาณทำการ งบประมาณลงทุน วิเคราะห์งบการเงิน
 • ประสานงานกับทีม Sales / Auditor

 

ส่งใบสมัครมาได้ที่ hra@ratch.co.th หรือส่งทางไปรษณีย์มายัง
บริษัท สมาร์ท อินฟราเนท จำกัด
เลขที่ 72 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

Apply
เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (Sales Executive) - 1 Position (s)7 Jun 2021

เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (Sales Executive) (Any Locations)

บริษัท สมาร์ท อินฟราเนท จำกัด หรือ SIC

เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทเอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ALT กับบริษัทราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ลงทุนติดตั้งพัฒนา และให้บริการ โครงข่ายใยแก้วนำแสง รวมถึงการให้บริการ โครงสร้างพื้นฐาน และ สิ่งอำนวยความสะดวกในกิจการโทรคมนาคมภายในประเทศ ต้องการรับสมัครงานดังนี้

เพศ : ชาย หรือ หญิง

อายุ : 27-35 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา สาขาวิศวกรรม โทรคมนาคม , เศรษฐศาสตร์ และหรือบริหารธุรกิจสาขาการตลาด การขาย

ประสบการณ์ :

 • ประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป (ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวกับ Fiber Optic จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

คุณสมบัติอื่น : ใช้คอมพิวเตอร์ และใช้ Microsoft Word, Excel, PPT ได้ดี และ ERP Program

หน้าที่ตำแหน่งงาน :

 • เตรียมความพร้อมทางเอกสารทางด้านการขาย อาทิ จัดทำใบเสนอราคา จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลสินค้าเพื่อประมูลงานโครงการ
 • รับข้อมูลความต้องการของลูกค้า
 • ตรวจสอบเงื่อนไขการขายของลูกค้าแต่ละราย
 • ติดตามความคืบหน้าของแผนงานหรือโครงการต่างๆ และจัดทำรายงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานขายและลูกค้า

 

ส่งใบสมัครมาได้ที่ hra@ratch.co.th หรือส่งทางไปรษณีย์มายัง
บริษัท สมาร์ท อินฟราเนท จำกัด
เลขที่ 72 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

Apply
Electrical Engineer - 1 Position (s)11 May 2021

Electrical Engineer (Any Locations)

RATCH Cogeneration Company Limited

Company Overview

RATCH Cogeneration Company Limited (RCO) is a subsidiary company of RATCH Group Public Company (held by RATCH 99.97%). RCO established to operate SPP with firm contract for the 110-MW cogeneration power plant and steam generating capacity of 10 tons per hour. Currently expanding capacity by 30 MW of electricity and 5.46 tons per hour of steam. Located at Klongluang, Pathum Thani, Thailand.

We are seeking high quality and potential engineer to join us.

Responsibilities:

 • Responsible for contract management PPA, LTSA and O&M in power plant.
 • Improve efficiency of equipment in power plant.
 • Spare parts management
 • Planning, Monitoring and control the preventive and corrective production activities in power plant.
 • Responsible for power plant insurance.

Qualifications

 • Thai National, Male or Female Age 21-25 years
 • Bachelor degree in Electrical Engineering with the GPA not less than 2.5
 • Welcome new graduates
 • TOEIC 550 result not more than 2 years
 • Be able to work in both domestic and international

Interested applications please sent your update resume with details of work experience, transcript, TOEIC or other test resultand a recent photo.

E-mail to: hra@ratch.co.th
By mail to: RATCH Cogeneration Company Limited 8/22 Moo 18, Paholyothin Road, Klongnueng, Klongluang, Pathumthani 12120 Thailand

To learn more about us, please visit our website: www.ratch.co.th

Apply
นักบัญชี (Accountant) - 1 Position (s)27 Apr 2021

นักบัญชี (Accountant) (Nonthaburi)

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

 • เพศ : ชาย หรือ หญิง
 • อายุ : 25– 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี. (TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป)

ประสบการณ์ :

 • ประสบการณ์ทำงาน 3-10 ปี
 • มีประสบการณ์ปิดบัญชีรายเดือน / รายไตรมาส / รายปี
 • จัดทำงบการเงินของบริษัทส่งตลาดหลักทรัพย์
 • มีประสบการณ์การใช้ระบบ SAP
 • มีความรู้ด้านมาตรฐานการบัญชี IFRS9/ IFRS15/ IFRS16

หน้าที่ตำแหน่งงาน :

 • ปิดบัญชีรายเดือน / รายไตรมาส / รายปี
 • จัดทำรายละเอียดหมายเหตุประกอบงบการเงิน
 • จัดทำรายงานทางการเงิน
 • Update และ สรุปผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ๆ
 • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆรวมทั้งผู้สอบบัญชี

 

Interested applications please sent your update resume with details of work experience, transcript, TOEIC or other test result and a recent photo within June 1, 2021

By mail or E-mail to: hr@ratch.co.th

And here is our office address:
Ratch Group Public Company Limited
72, Bangkhen, Muang, Nonthaburi 11000 Thailand

Apply