EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

ราช กรุ๊ป ร่วมมือร่วมใจคนไทยสู้วิกฤติโควิด-19 มอบเงินสนับสนุนซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนแก่โรงพยาบาลสนาม และการจัดหายาฟ้าทะลายโจร

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เดินหน้าผนึกกำลังทุกภาคส่วนเสริมพลังบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขต่อสู้กับวิกฤติโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง โดยมอบเงิน 190,000 บาท สนับสนุนการจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนร่วมกับ สำนักงานประกันสังคม จำนวน 10 เครื่อง เพื่อนำไปมอบให้แก่โรงพยาบาลสนามในจังหวัดจันทบุรี นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับกลุ่ม กฟผ. สนับสนุนเงินจำนวน 3,000,000 บาทให้แก่โครงการสนับสนุนการใช้ฟ้าทะลายโจรแก่มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน เพื่อสมทบทุนในการจัดหายาฟ้าทะลายโจรให้แก่ผู้ป่วยโควิด -19 ทั่วประเทศ

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในประเทศที่ยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง และในแต่วันมีจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่จำนวนมาก การมียาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นอย่างเพียงพอ ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสามารถดูแลและรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างทั่วถึงและทันท่วงที อันจะนำไปสู่การลดโอกาสของการแพร่เชื้อไปในวงกว้าง ราช กรุ๊ป มีความยินดีและมีความพร้อมเสมอในการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เสียสละทำงานอย่างหนักในภาวะที่มีความเสี่ยงติดเชื้อสูง ตลอดจนเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงยาและการรักษาของผู้ป่วยโควิด-19 และบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ให้แก่ประชาชนและประเทศ

“เครื่องผลิตออกซิเจนที่บริษัทฯ สนับสนุนการจัดซื้อร่วมกับสำนักงานประกันสังคมในครั้งนี้ จะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามในจังหวัดจันทบุรี ขนาด 1,000 เตียง จัดตั้งโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีและโรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี เพื่อรองรับผู้ป่วยในพื้นที่และผู้ป่วยที่กลับมาในรักษาตัวในจังหวัด เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่รวดเร็วขึ้นและลดความเสี่ยงในการเกิดอาการรุนแรง ในส่วนของการจัดหายาฟ้าทะลายโจร เป็นการรวมพลังกันของกลุ่ม กฟผ. ในการสมทบทุนให้แก่มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน เพื่อจัดหายาฟ้าทะลายโจรชนิดแคปซูล รวมถึงฟ้าทะลายโจรแบบต้นสดหรือต้นตากแห้งที่จะนำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตยา โดยจะนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ป่วยโควิค-19 และประชาชนในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เพื่อบรรเทาอาการระหว่างรอเข้ารับการรักษา ซึ่งบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยโควิด-19 และประชาชน รวมทั้งเป็นกำลังเสริมส่วนหนึ่งที่จะช่วยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเอาชนะในการต่อสู้กับวิกฤติโควิด-19 ต่อไป” นายกิจจา กล่าว ปิดท้าย

Back to all news