EN TH
ธุรกิจผลิตไฟฟ้า
  • โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลัก
ธุรกิจพลังงานทดแทน
  • โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม
  • โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

รัฐควีนส์แลนด์

โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม Windy Hill
ประเภท : SPP
เทคโนโลยี: กังหันลม
สัดส่วนการถือหุ้น: 100%
เชื้อเพลิง: ลม
กำลังการผลิตติดตั้ง(เมกะวัตต์): 12 MW
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า: สิ้นสุดสัญญาปี 2573
เว็บไซต์ www.ratchaustralia.com

รัฐควีนส์แลนด์

โรงไฟฟ้า Townsville
ประเภท : SPP
เทคโนโลยี: Combined Cycle Gas Turbine
สัดส่วนการถือหุ้น: 100%
เชื้อเพลิง: ก๊าซธรรมชาติ
กำลังการผลิตติดตั้ง(เมกะวัตต์): 234 MW
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า: 20 ปี
เว็บไซต์ www.ratchaustralia.com

รัฐควีนส์แลนด์

โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเมาท์ เอเมอรัลด์
ประเภท : SPP
เทคโนโลยี: กังหันลม
สัดส่วนการถือหุ้น: 100%
เชื้อเพลิง: ลม
กำลังการผลิตติดตั้ง(เมกะวัตต์): 180.45 MW
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า: สิ้นสุดสัญญาปี 2573
Go to Mount Emerald Project Website

รัฐควีนส์แลนด์

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Collinsville
ประเภท : SPP
เทคโนโลยี: พลังงานแสงอาทิตย์
สัดส่วนการถือหุ้น: 100%
เชื้อเพลิง: แสงอาทิตย์
กำลังการผลิตติดตั้ง(เมกะวัตต์): 42.5 MW
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า: สิ้นสุดสัญญาปี 2573
เว็บไซต์ www.ratchaustralia.com

รัฐเวสเทิร์น ออสเตรเลีย

โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม Yandin
ประเภท : SPP
เทคโนโลยี: กังหันลม
สัดส่วนการถือหุ้น: 70%
เชื้อเพลิง: พลังงานลม
กำลังการผลิตติดตั้ง(เมกะวัตต์): 214 MW
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า: 15 ปี
Go to Yandin Project Website

รัฐเวสเทิร์น ออสเตรเลีย

โรงไฟฟ้า BP Kwinana
ประเภท : SPP
เทคโนโลยี: Combined Cycle Gas Turbine (Cogeneration system)
สัดส่วนการถือหุ้น: 30%
เชื้อเพลิง: ก๊าซธรรมชาติ
กำลังการผลิตติดตั้ง(เมกะวัตต์): 118 MW และไอน้ำ 2,800 ตัน/ วัน
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า: 25 ปี
เว็บไซต์ www.ratchaustralia.com

รัฐเวสเทิร์น ออสเตรเลีย

โรงไฟฟ้า Kemerton
ประเภท : SPP
เทคโนโลยี: Open Cycle Gas Turbine
สัดส่วนการถือหุ้น: 100%
เชื้อเพลิง: ก๊าซธรรมชาติ
กำลังการผลิตติดตั้ง(เมกะวัตต์): 315.20 MW
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า: 25 ปี
เว็บไซต์ www.ratchaustralia.com

รัฐเซาท์ ออสเตรเลีย

โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม Starfish Hill
ประเภท : SPP
เทคโนโลยี: กังหันลม
สัดส่วนการถือหุ้น: 100%
เชื้อเพลิง: พลังงานลม
กำลังการผลิตติดตั้ง(เมกะวัตต์): 33 MW
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า: สิ้นสุดสัญญา 2563
เว็บไซต์ www.ratchaustralia.com

รัฐวิกตอเรีย

โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม Toora
ประเภท : SPP
เทคโนโลยี: กังหันลม
สัดส่วนการถือหุ้น: 100%
เชื้อเพลิง: พลังงานลม
กำลังการผลิตติดตั้ง(เมกะวัตต์): 21 MW
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า: the power pool
เว็บไซต์ www.ratchaustralia.com

รัฐนิวเซาท์เวลส์

โรงไฟฟ้าพลังงานลม Collector
ประเภท : IPP
เทคโนโลยี: กังหันลม
สัดส่วนการถือหุ้น: 100%
เชื้อเพลิง: พลังงานลม
กำลังการผลิตติดตั้ง(เมกะวัตต์): 226.8 MW
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า: ตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้า
Go to Collector Project Website
ย้อนกลับ