EN TH
ธุรกิจผลิตไฟฟ้า
  • โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม
  • โรงไฟฟ้าถ่านหิน

เบน แตร

โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม Ecowin (กำลังก่อสร้าง)
ประเภท : SPP
เทคโนโลยี : กังหันลม
สัดส่วนการถือหุ้น : 51%
เชื้อเพลิง : ลม
กำลังการผลิตติดตั้ง(เมกะวัตต์) : 29.70 MW
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า สิ้นสุดสัญญาปี 2584
โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม เน็กส์ซิฟ เบนเตร (กำลังก่อสร้าง)
ประเภท : SPP
เทคโนโลยี : กังหันลม
สัดส่วนการถือหุ้น : 50%
เชื้อเพลิง : ลม
กำลังการผลิตติดตั้ง(เมกะวัตต์) : 80 MW
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 20 ปี

Quang Ninh province

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน Thang Long
ประเภท : IPP
เทคโนโลยี : พลังงานความร้อน
สัดส่วนการถือหุ้น : 22.05% (โดยกองทุน ABEIF ถือหุ้น 45% ในโครงการ)
เชื้อเพลิง : ถ่านหิน
กำลังการผลิตติดตั้ง(เมกะวัตต์) : 620 MW
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 25 ปี
โครงการทั้งหมด