EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

ก่อนท่านส่งใบสมัครและข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ แก่บริษัท โปรดอ่านและทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ตามประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของบริษัท ที่ https://www.ratch.co.th/th/privacy-notice

  ตำแหน่ง วันที่
Investor Relation Officer - 1 ตำแหน่ง21 ก.ค. 2565

Investor Relation Officer (Any Locations)

RATCH Group PCL.

Web link: www.ratch.co.th

 

Job Responsibilities:

 • Develop investor confidence and belief in the company’s vision and strategy for delivering shareholder value
 • Create a strong reputation through consistent and clear communication between internal and external parties
 • Provide support to IR activities i.e. Analyst Meeting, Company Visit, Roadshows, SET in the City and Site Visit
 • Prepare IR materials for investor conferences and meetings, monthly BOD meetings and quarterly Analyst Meeting
 • Help prepare the company’s 56-1 One Report
 • Analyze and conduct peer company comparisons
 • Prepare market feedback/ research update of the company and peers as well as share price movement

Qualifications / Skills:

 • A Bachelor’s or Master’s degree in business, finance, accounting or economics
 • 2-5 years experience in investor relations or related fields
 • Excellent interpersonal/communication skills
 • Fluent in English both in written and verbal communication skills (Minimum 750 TOEIC score)
 • Proficient in MS Office (Power Point, Word, Excel)
Apply
Accounting Officer (Accounting Payable & General Ledger) - 1 ตำแหน่ง21 มิ.ย. 2565

Accounting Officer (Accounting Payable & General Ledger) (Nonthaburi)

RATCH Group PCL.

Web link: www.ratch.co.th

Work Location: Nonthaburi

Job Responsibilities:

 • Responsible for overall AP, AR and GL  
 • Responsible for fixed asset and physical count
 • Gather information for issuing invoices of services 
 • Post monthly closing of accounting records to ensure the completeness and accuracy of data recorded and aligned with relevant tax regulations and accounting standards
 • Prepare summary report for Vat, PND 3/53  
 • Responsible for duty stamp by coordinate with government agency
 • Other related tasks as assigned

Qualifications / Skills:

 • Female or male, age 25-30 years old
 • Bachelor’s Degree or higher in accounting, finance, taxation, business administration or related
 • Minimum 3 years’ experience in accounting, taxation or finance
 • Good communication skill, interpersonal skill and teamwork player 
 • Good computer literacy, especially Excel, Word and Power Point
 • Good command of written and spoken English (TOEIC scores above 550 or equivalent)
 • Experience in SAP would be an advantage  
Apply
Accounting Manager (Affiliate Accounting) - 1 ตำแหน่ง21 มิ.ย. 2565

Accounting Manager (Affiliate Accounting) (Nonthaburi)

RATCH Group PCL.

Web link: www.ratch.co.th

Work Location: Nonthaburi

Accounting ManagerJob Responsibilities:

 • Prepare monthly financials statement and/or consolidated financial statement under Thai Financial Reporting Standards (TFRS) and International Financial Reporting Standards (IFRS)
 • Prepare the month-end closing process as assigned areas, including journal entries, account reconciliations and account analysis.
 • Prepare supporting data and journal entries for TFRS 3, TFRS 10, IFRS 9, IFRS15, IFRS16.
 • Prepare the external financial reporting.
 • Coordinate and support the external auditors by providing the support financial detail to complete audit trail.
 • Perform special projects and ad-hoc financial reporting as assigned.

Accounting Manager Qualifications / Skills:

 • Male or Female, age 30 – 35 years old
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting or related field.
 • Good knowledge in Accounting and Consolidated Financial Report under IFRS standards.
 • Good command of English in both speaking and writing skills.
  (TOEIC scores above 750 or equivalent)
 • Experience with SAP / HFM strongly preferred
 • Ability to manage multiple projects.
Apply
Financial Planning Assistance Manager - 1 ตำแหน่ง31 มี.ค. 2565

Financial Planning Assistance Manager (Nonthaburi)

Financial Planning Assistance Manager Job Responsibilities:

 • Provide information and analysis to support evaluation of short and long-term funding.
 • Review , negotiate and coordinate with financial institution to provide Loan agreement and Hedging agreement ,including drawdown repayment and interest payment.
 • Proactively perform the company’s financial model ,coordinate with rating agency and manage annual meeting to provide the company’s rating.
 • Ensure compliance and provide reports as per internal and external regulations and guidelines.
 •  Update economic, fund insights and market trends for planning and reporting.
 • Perform all other duties as assigned

Financial Planning Assistance Manager Qualifications / Skills:     

 • Female, age 30-35 years old
 • Bachelor’s Degree or higher in finance, business administration, economics, or related
 • Well organize ,ambitious, energetic, hardworking, mature and able to work under time constraint
 • Excellent interpersonal skill, self-motivated and proactive
 • Good systematic thinking with strong knowledge in global economic analysis and forecasting
 • Proficient in Excel financial modeling, including P&L, balance sheet and cash flow projection. 
 • Good command of written and spoken English. (TOEIC scores above 650 or equivalent)
 • 5-10 years of Experience in corporate finance and credit rating would be an advantage

Interested person please send application letter written in English with resume, transcript, TOEIC scores and photo to our e-mail address: HR@Ratch.co.th or send document by mail to Human Resources Department RATCH Group Public Company Limited 72, Bangkhen, Muang, Nonthaburi 11000 Thailand 

Apply
Project Engineer - 1 ตำแหน่ง29 มี.ค. 2565

Project Engineer (Any Locations)

บริษัท สมาร์ท อินฟราเนท จำกัด หรือ SIC

เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทเอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ALT กับบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยดำเนินการในการให้บริการ และติดตั้ง โครงข่ายใยแก้วนำแสง รวมถึงการให้บริการ โครงสร้างพื้นฐาน และ สิ่งอำนวยความสะดวกในกิจการโทรคมนาคมภายในประเทศ ต้องการรับสมัครงานดังนี้

 

ตำแหน่ง : Project Engineer

สังกัด : ฝ่ายผลิตและงานบำรุงรักษา

ประเภทการจ้าง : ลูกจ้างประจำ

คุณสมบัติที่ต้องการ : เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

การศึกษา : ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ :

 • การออกแบบ/ติดตั้งงาน Out site plant/ Optic Fiber/ Network Solution 3 ปีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์งานด้านบริหารโครงการมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการออกแบบโครงข่ายใยแก้วนำแสง
 • ใช้โปรแกรม Autocad / ใช้ Google Earth เชื่อมโยงแผนที่ได้
 • ใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office ได้
 • วิเคราะห์งานแก้ไข/ซ่อมแซม,ปรับปรุงโครงข่าย
 • สนับสนุนงานขายของฝ่ายขายและการตลาด
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถออกปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้ และประจำอยู่ต่างจังหวัดได้
 • บุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำ ทัศนคติดี
 • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร และการเจรจาต่อรอง
 • มีรถยนต์ส่วนตัวและสามารถเดินทางภายในพื้นที่รับผิดชอบ

ภาคอีสาน, ภาคตะวันออก, ภาคกลาง, ภาคใต้ ภาคละ 1 ท่าน

 

ส่งใบสมัครมาได้ที่ ratchitak@smartinfranet.co.th
หรือส่งทางไปรษณีย์มายัง
บริษัท สมาร์ท อินฟราเนท จำกัด
เลขที่ 72 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

Apply
Corporate Planning and System Development Officer - 1 ตำแหน่ง4 มี.ค. 2565

Corporate Planning and System Development Officer (Nonthaburi)

Base in RATCH Head Office at Nonthaburi

Job Responsibilities:

 • Oversee Business Performance Deliveries and ensure that all Operations are on track to meet the business plan and strategic thrusts
 • Provide the information for designing the execution plan in accordance with the current industry landscape and market situation
 • Plan and manage work plan and activities to support strategy and initiatives with company directions
 • Preparing periodic forecasts to update management on projected results.
 • Develop and monitor risk related to corporate direction
 • Analyzing risks/ areas for business improvement and develop optimization strategies.
 • Coordinating and supporting project initiatives as a team leader and analyzing business processes with related key departments.
 • Performing corporate governance and company's compliance issue
 • Perform other duties as assigned

 Qualifications / Skills:

 • Bachelor Degree in Engineering, Information Technology, Communication Technology, or related field
 • Age 25 – 30 years old
 • At least 1 - 2 years of relevant experiences in power business, new business, new technology or large infrastructure business or financial institutions
 • Expertise in the development program for research analysis data
 • Able to work inbound and outbound
 • Fluent in English both written and verbal (Minimum 550 TOEIC Score)

Interested person please send application letter written in English with resume, transcript, TOEIC scores and photo to our e-mail address: HR@Ratch.co.th or send document by mail to Human Resources Department RATCH Group Public Company Limited 72, Bangkhen, Muang, Nonthaburi 11000 Thailand 

Apply
New and Related Business Development Manager (Project Finance Specialist) - 1 ตำแหน่ง19 ม.ค. 2565

New and Related Business Development Manager (Project Finance Specialist) (Nonthaburi)

Base in RATCH Head Office at Nonthaburi

Job Responsibilities :

 • Analyze and conduct feasibility studies of assigned projects (both of greenfield and M&A) through mastering financial modelling in financial aspects including:
  • economic assumptions,
  • financial assumptions,
  • financing structure, and
  • project and/or financial risks.
 • Procure financing for projects as assigned by performing, without limitation, the following activities:
  • evaluating and proposing financing approaches, financial instruments and financial institutions that provide the most optimal funding costs at the best terms,
  • coordinating and conducting request for proposals (RFP)
  • coordinating in arrangements of project meetings and site visits for project evaluation or project due diligence,
  • preparing project information to support management
  • preparing sensitivity analysis studies through mastering financial modelling, and
  • providing comments on agreements especially for those financing related agreements during negotiations.
 • Explore the opportunities for new business/investments including acquisition opportunities
 • Identify new business opportunities – including new markets, growth areas, trends, customers, products and services
 • Prepare and summarize project information as well as key terms of project financing and document them into the reports for management
 • Prepare analytical reports and presentation for the board meeting
 • Maintain close relationship and network building with relevant agencies, partners and major investors to ensure business opportunities
 • Perform other duties as assigned

Qualifications / Skills :

 • Bachelor Degree in Engineering, Economics, Finance, Accounting, Business Administration
 • Master degree in Finance, Economics or Business Administration
 • Age 30 – 35 years old
 • At least 5 - 7 years of relevant experiences in power business, new business, new technology or large infrastructure business or financial institutions with a minimum of 4 years experiences in feasibility study, financial modelling, business development, project development or project management
 • Extremely proficient in creating and managing financial models in Microsoft Excel. In particular, a good understanding of business valuation and/or project finance modelling.
 • Understandings of Financial Analysis, Business analysis, Business law and etc
 • Able to manage workload effectively and deliver quality work on schedule.
 • Enthusiasm and commitment to working in a friendly, entrepreneurial, team environment.
 • CFA or other relevant qualification is a plus.
 • Fluent in English both written and verbal (Minimum 750 TOEIC Score)

Interested person please send application letter written in English with resume, transcript, TOEIC scores and photo to our e-mail address: HR@Ratch.co.th or send document by mail to Human Resources Department RATCH Group Public Company Limited 72, Bangkhen, Muang, Nonthaburi 11000 Thailand

Apply
เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (Sales Executive) - 1 ตำแหน่ง7 มิ.ย. 2564

เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (Sales Executive) (Any Locations)

บริษัท สมาร์ท อินฟราเนท จำกัด หรือ SIC

เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทเอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ALT กับบริษัทราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ลงทุนติดตั้งพัฒนา และให้บริการ โครงข่ายใยแก้วนำแสง รวมถึงการให้บริการ โครงสร้างพื้นฐาน และ สิ่งอำนวยความสะดวกในกิจการโทรคมนาคมภายในประเทศ ต้องการรับสมัครงานดังนี้

เพศ : ชาย หรือ หญิง

อายุ : 27-35 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา สาขาวิศวกรรม โทรคมนาคม , เศรษฐศาสตร์ และหรือบริหารธุรกิจสาขาการตลาด การขาย

ประสบการณ์ :

 • ประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป (ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวกับ Fiber Optic จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

คุณสมบัติอื่น : ใช้คอมพิวเตอร์ และใช้ Microsoft Word, Excel, PPT ได้ดี และ ERP Program

หน้าที่ตำแหน่งงาน :

 • เตรียมความพร้อมทางเอกสารทางด้านการขาย อาทิ จัดทำใบเสนอราคา จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลสินค้าเพื่อประมูลงานโครงการ
 • รับข้อมูลความต้องการของลูกค้า
 • ตรวจสอบเงื่อนไขการขายของลูกค้าแต่ละราย
 • ติดตามความคืบหน้าของแผนงานหรือโครงการต่างๆ และจัดทำรายงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานขายและลูกค้า

 

ส่งใบสมัครมาได้ที่ hra@ratch.co.th หรือส่งทางไปรษณีย์มายัง
บริษัท สมาร์ท อินฟราเนท จำกัด
เลขที่ 72 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

Apply
Electrical Engineer - 1 ตำแหน่ง11 พ.ค. 2564

Electrical Engineer (Any Locations)

RATCH Cogeneration Company Limited

Company Overview

RATCH Cogeneration Company Limited (RCO) is a subsidiary company of RATCH Group Public Company (held by RATCH 99.97%). RCO established to operate SPP with firm contract for the 110-MW cogeneration power plant and steam generating capacity of 10 tons per hour. Currently expanding capacity by 30 MW of electricity and 5.46 tons per hour of steam. Located at Klongluang, Pathum Thani, Thailand.

We are seeking high quality and potential engineer to join us.

Responsibilities:

 • Responsible for contract management PPA, LTSA and O&M in power plant.
 • Improve efficiency of equipment in power plant.
 • Spare parts management
 • Planning, Monitoring and control the preventive and corrective production activities in power plant.
 • Responsible for power plant insurance.

Qualifications

 • Thai National, Male or Female Age 21-25 years
 • Bachelor degree in Electrical Engineering with the GPA not less than 2.5
 • Welcome new graduates
 • TOEIC 550 result not more than 2 years
 • Be able to work in both domestic and international

Interested applications please sent your update resume with details of work experience, transcript, TOEIC or other test resultand a recent photo.

E-mail to: hra@ratch.co.th
By mail to: RATCH Cogeneration Company Limited 8/22 Moo 18, Paholyothin Road, Klongnueng, Klongluang, Pathumthani 12120 Thailand

To learn more about us, please visit our website: www.ratch.co.th

Apply