EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

กิจกรรมบริษัท

ราช กรุ๊ป รับโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการลดก๊าซเรือนกระจก

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจาก นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2562

RATCH ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตต่อเนื่อง

กรุงเทพฯ – ดร.กอปร กฤตยากีรณ (ขวา) รองประธานกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) มอบประกาศนียบัตร แก่ นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

RATCH รับรางวัลหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment) ประจำปี 2018

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) นำโดย นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัล "หุ้นยั่งยืน" หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) จาก ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กิจกรรมทั้งหมด

ข่าวบริษัท

ข่าวทั้งหมด

ข่าว CSR

“ป่าชุมชนบ้านปี้” จังหวัดพะเยา คว้าสุดยอดป่าชุมชนของประเทศ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2562

กรุงเทพฯ – กรมป่าไม้ ร่วมกับ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกาศผลการประกวดป่าชุมชน ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ในโครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน โดยป่าชุมชนบ้านปี้ จังหวัดพะเยา คว้ารางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และป่าชุมชนบ้านแม่ขมิง จังหวัดแพร่ ได้รับรางวัลชนะเลิศป่าชุมชนดีเด่น ด้าน “ป่าชุมชน: สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา”

ผู้นำป่าชุมชนภาคใต้ สืบสานศาสตร์พระราชา “แกล้งดิน” แนวทางการอนุรักษ์ดินเพื่อป่าสมบูรณ์

ป่าไม้เป็นแหล่งสำคัญที่สร้างความสมดุลของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ป่าในแต่ละภูมิภาคมีลักษณะแตกต่างกันตามปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพของพื้นที่ “ดิน-น้ำ-ป่า” มีความเชื่อมโยงอันเป็น วัฏจักร ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อกันและกันอย่างแยกไม่ออก หากดินดี ป่าก็จะอุดมสมบูรณ์ สามารถกักเก็บน้ำ ช่วยรักษาสภาพดินและคุณค่าของธาตุอาหารในดินให้ต้นไม้ในป่าเจริญเติบโตอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ผู้นำป่าชุมชนอีสาน สืบสานศาสตร์พระราชา การบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง

ผู้นำป่าชุมชนจำนวน 80 คน จาก 10 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วม กิจกรรม "สัมมนาเครือข่ายผู้นำป่าชุมชนกล้ายิ้ม" รุ่นที่ 21 ภายใต้โครงการ "คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน" ที่บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมือกับกรมป่าไม้ จัดขึ้นตั้งแต่ปี 2551 กิจกรรมปีนี้ได้มุ่งเน้นประเด็นการบริหารจัดการน้ำ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความแปรปรวนของอากาศที่เกิดจากปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้

กรมป่าไม้-ราชบุรีโฮลดิ้ง เฟ้นหาสุดยอดป่าชุมชนตัวอย่างระดับประเทศ ในกิจกรรมประกวดป่าชุมชนตัวอย่าง โครงการ "คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน" ปี 2562 ขอเชิญป่าชุมชนทั่วประเทศสมัครร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันนี้จนถึง 15 เมษายน ศกนี้

กรมป่าไม้และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จะจัดกิจกรรมประกวดป่าชุมชนตัวอย่างระดับประเทศครั้งที่ 12 ในโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2562

ข่าว CSR ทั้งหมด