EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

ราชบุรีโฮลดิ้ง ซื้อเพิ่มหุ้นโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้ ดันกำลังการผลิตเป็น 6,653 เมกะวัตต์

“โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้ เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก ซึ่งเป็นเทคโนโลยีประเภทเดียวกับโรงไฟฟ้าราชบุรี บริษัทฯ เล็งเห็นประโยชน์จากการผสานประโยชน์การใช้ทรัพยากรระหว่างโรงไฟฟ้าทั้งสองแห่ง โดยเฉพาะการบริหารต้นทุนอะไหล่และอุปกรณ์คงคลังของโรงไฟฟ้าที่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งพิจารณาโอกาสที่จะเสนอขอขยายอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เพราะสภาพโรงไฟฟ้ายังมีประสิทธิภาพดีเพียงพอที่จะผลิตไฟฟ้าต่อไปได้อีก 10 ปีหลังสัญญาซื้อขายไฟฟ้าครบกำหนด ซึ่งจะช่วยทำให้ผลประกอบการบริษัทฯ ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้ ยังเป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้าหลักที่ช่วยสนับสนุนความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศกรณีเกิดวิกฤติจากการหยุดส่งก๊าซธรรมชาติจากประเทศเมียนมาร์ เนื่องจากโรงไฟฟ้านี้สามารถใช้เชื้อเพลิงน้ำมันในการผลิตไฟฟ้าได้ด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนการบริหารจัดการของไตรเอนเนอจี้ เพื่อให้กิจการประสบความสำเร็จในการดำเนินงานและเพิ่มศักยภาพกิจการให้สามารถเติบโตในเชิงพาณิชย์ต่อไป” นายพงษ์ดิษฐ พจนา กล่าว

บริษัท ไตรเอนเนอจี้ จำกัด เป็นผู้พัฒนาและบริหารโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้ กำลังการผลิตติดตั้ง 700 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โรงไฟฟ้าแห่งนี้ ได้ดำเนินการผลิตไฟฟ้ามาเป็นเวลา 13 ปีจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะเวลา 20 ปี

-จบ-


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
ส่วนประชาสัมพันธ์
วิวรรณ พยัฆวิเชียร
โทร. 0 2794 9941
อีเมล์: wiwanp@ratch.co.th

ย้อนกลับหน้ารวมข่าว