EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

ราชบุรีโฮลดิ้ง เร่งสร้างพันธมิตรขยายลงทุนต่างประเทศ มุ่งหมายโครงการใหญ่ในอาเซียน ดันมูลค่าองค์กรสู่เป้าหมาย 133,000 ล้านบาทปีนี้

  • เน้นกลยุทธ์สร้างพันธมิตร ขยายการลงทุนในต่างประเทศ และแสวงหาธุรกิจอื่นที่สร้างมูลค่า
  • ผสานความร่วมมือกลุ่ม กฟผ. ผนึกพันธมิตรเดิมและพันธมิตรใหม่ เดินหน้าลงทุนโครงการขนาดใหญ่ในต่างประเทศเพิ่ม
  • เร่งเจรจาร่วมทุนโครงการด้านพลังงานขนาดใหญ่ในเมียนมาร์ เวียดนาม และอินโดนีเซีย
  • พร้อมรับรู้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าหงสาประมาณ 2,300 ล้านบาทในปี 2558 และประมาณ 9,000 ล้านบาทในปีต่อไป

น่าน- บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) แถลงวันนี้ว่า การดำเนินธุรกิจในปีนี้ บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นขยายการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านและอาเซียน พร้อมทั้งหาแนวทางร่วมมือทางธุรกิจกับกลุ่มบริษัทในเครือของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กลุ่มกฟผ.) ตลอดจนเจรจาพันธมิตรธุรกิจเดิม ได้แก่ กลุ่มบ้านปู กลุ่มปตท. และชูบุ อิเล็กทริก อีกทั้งพันธมิตรรายใหม่ ได้แก่ กลุ่มCGN และกลุ่มเชาว์สตีล เพื่อร่วมลงทุนโครงการขนาดใหญ่ในต่างประเทศเป็นสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ กำลังพิจารณาปรับทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยจะแสวงหาการลงทุนในธุรกิจอื่นที่มีศักยภาพนอกเหนือจากด้านพลังงานเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนและเพิ่มมูลค่ากิจการให้บรรลุเป้าหมาย 282,000 ล้านบาทตามแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวของบริษัทฯ ด้วย

นายพงษ์ดิษฐ พจนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เร่งดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าหงสาเพื่อให้แล้วเสร็จตามกำหนดการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ ซึ่งโครงการนี้ช่วยเพิ่มมูลค่ากิจการถึง 42,233 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34 ของมูลค่ากิจการรวมปัจจุบัน (124,214 ล้านบาท)และสร้างรายได้ให้บริษัทฯ ในปี 2558 ประมาณ 2,300 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เร่งศึกษาและเจรจาร่วมทุนโครงการด้านพลังงานขนาดใหญ่ในประเทศเมียนมาร์ เวียดนาม และอินโดนีเซีย อีกทั้งโครงการพลังงานทดแทนในญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ กับพันธมิตรธุรกิจรายเดิมและรายใหม่ เพื่อขับเคลื่อนมูลค่าองค์กรให้เติบโตบรรลุเป้าหมาย

“โครงการใหม่ที่บริษัทฯ กำลังศึกษาและเจรจาร่วมทุนกับพันธมิตรทั้งรายเดิมและรายใหม่ ส่วนใหญ่จะอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านและอาเซียน โครงการก้าวหน้าเด่นชัด ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้ามะริด ซึ่งคาดว่าจะมีการลงนามในบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Agreement, MOA) กับประเทศเมียนมาร์ราวเดือนมิถุนายน ศกนี้ นอกจากนี้ ยังมีโครงการคลังก๊าซแอลเอ็นจีในประเทศเมียนมาร์ที่เจรจาเข้าร่วมทุนกับกลุ่ม ปตท. โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกำลังการผลิต 2,000 เมกะวัตต์ในอินโดนีเซียที่จะร่วมลงทุนกับกลุ่มบ้านปู นอกจากนี้ยังมีโครงการโรงไฟฟ้ากำลังผลิต 2,000 เมกะวัตต์ในประเทศจีนที่เจรจาร่วมทุนกับกลุ่ม CGN โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติมในญี่ปุ่นและโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมในประเทศฟิลิปปินส์ร่วมกับกลุ่มเชาว์สตีล ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อมั่นในกลยุทธ์สร้างการเติบโตด้วยการผนึกความร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจที่มีศักยภาพเพื่อให้สามารถแข่งขันกับผู้เล่นรายใหญ่ๆ และการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่ใช้เงินลงทุนสูงได้มากขึ้นด้วย” นายพงษ์ดิษฐ กล่าวเพิ่มเติม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้แสวงหาโอกาสผสานความร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัทในเครือของ กฟผ. โดยมีเป้าหมาย คือสนับสนุนความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศไทย และช่วยตรึงราคาค่าไฟฟ้าให้อยู่ในอัตราที่ต่ำ รวมทั้งสร้างมูลค่ากิจการเพื่อความมั่นคงระยะยาวของบริษัทฯ แนวทางนี้สอดรับกับนโยบายของ กฟผ. ที่ต้องการประสานประโยชน์ระหว่างบริษัทในเครือในการดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ

-จบ-

ข้อมูลบริษัทฯโดยสังเขป

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2543 ด้วยทุนจดทะเบียน 14,500 ล้านบาท บริษัทฯ มีสถานะเป็นบริษัทมหาชน มีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 45 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดและเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีชื่อย่อ “RATCH” ในการซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทฯ ถือเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนชั้นนำของไทยและมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศ ซึ่งเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ บริษัทฯ มุ่งหมายที่จะขยายไปสู่ธุรกิจพลังงานครบวงจรเพื่อสร้างมูลค่าองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง  

การลงทุนของบริษัทฯ มุ่งเน้นที่ธุรกิจผลิตไฟฟ้าทั้งที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล พลังงานทดแทน และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตไฟฟ้าและพลังงาน โดยมีการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกำลังผลิตติดตั้งทั้งที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วและกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ รวม 6,578 เมกะวัตต์ จากการลงทุนในโครงการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แบ่งตามโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ คือ โครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักในประเทศขนาดใหญ่และขนาดเล็ก กำลังผลิตติดตั้งรวม 4,883 เมกะวัตต์  โครงการพลังงานทดแทนในประเทศ กำลังผลิตรวม 69 เมกะวัตต์ และโครงการในต่างประเทศ กำลังผลิตรวม 1,626 เมกะวัตต์

ย้อนกลับหน้ารวมข่าว