EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

ราชบุรีโฮลดิ้ง-เชาว์กรุ๊ป ปฐมฤกษ์ก่อสร้างโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์อิวากิ ญี่ปุ่น เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ปี 2559 พร้อมจับมือขยายการลงทุนในญี่ปุ่นและอาเซียน

กรุงเทพฯ-  บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ("ราชบุรีโฮลดิ้ง") และบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) ("กลุ่มเชาว์สตีล")   ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และตอกเสาเข็มปฐมฤกษ์ก่อสร้างโครงการร่วมทุนโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์อิวากิ จังหวัดฟูกูชิมะ ประเทศญี่ปุ่น กำลังการผลิต 22.68 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสองโครงการร่วมทุนระหว่างกลุ่มราชบุรีโฮลดิ้ง กับกลุ่มเชาว์สตีลในประเทศญี่ปุ่น  หลังจากที่ลงนามในสัญญาก่อสร้างมูลค่ากว่า 7 พันล้านเยนหรือประมาณ 2 พันล้านบาท

นายพงษ์ดิษฐ พจนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ ราชบุรีโฮลดิ้ง กล่าวว่า ราชบุรีโฮลดิ้ง ได้ร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อิวากิ และอูเอดะ กำลังการผลิตรวม 33 เมกะวัตต์ ถือเป็นความสำเร็จก้าวแรกในการสร้างฐานธุรกิจในญี่ปุ่น ซึ่งธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพมาก เพราะรัฐบาลญี่ปุ่นมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายจะขยายการลงทุนให้ได้ราว 200 เมกะวัตต์ เพื่อสร้างมูลค่าองค์กรให้เพิ่มขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญ การผนึกเป็นพันธมิตรธุรกิจระหว่างกลุ่มราชบุรีโฮลดิ้งและกลุ่มเชาว์สตีล ยังคงเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ต้องสานต่อเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพการแข่งขันในต่างประเทศของทั้งสองฝ่าย โดยทั้งสองฝ่ายตั้งใจที่จะร่วมลงทุนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในระยะที่สองที่ญี่ปุ่น รวมทั้งแสวงหาโอกาสการลงทุนอื่นๆ ในอาเซียนร่วมกันอีกด้วย

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) หรือ กลุ่มเชาว์สตีล กล่าวว่า หลังจากการวางศิลาฤกษ์โครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ อิวากิ แล้วก็จะเป็นขั้นตอนการก่อสร้าง ซึ่งจะเริ่มขึ้นพร้อมๆกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าอูเอดะ ซึ่งคาดว่าทั้งสองโครงการจะแล้วเสร็จพร้อมจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ให้กับการไฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่นได้ภายในปลายปี 2559 ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้  โดยความร่วมมือกับกลุ่มราชบุรี     โฮลดิ้ง ซึ่งมีประสบการณ์สูงด้านการลงทุนธุรกิจผลิตไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ จะช่วยเสริมศักยภาพและเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเงินให้กับโครงการทั้งสอง  และเชื่อมั่นว่าหลังจากนี้ จะได้เห็นความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายเพื่อขยาย   การลงทุนในโครงการอื่นๆ ตามมาในไม่ช้า

สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ อิวากิ จังหวัดฟูกูชิมะ ขนาดกำลังผลิต 22.68 เมกะวัตต์ เป็นหนึ่งใน           2 โครงการแรกที่เกิดขึ้นภายหลังการบรรลุข้อตกลงเป็นพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นระหว่างกลุ่มราชบุรีโฮลดิ้งกับกลุ่มเชาว์สตีล โดยอีกหนึ่งโครงการคือ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อูเอดะ จังหวัดนากาโน่ มีกำลังการผลิต 10.8 เมกะวัตต์  ซึ่งทั้งสองโครงการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวอายุ 20 ปี กับผู้รับซื้อไฟฟ้ารายใหญ่ของภูมิภาค พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น ในการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ FIT (Feed-in tariff) ที่อัตรา 40 เยน ต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีการบริโภค) โดยได้ตั้งเป้าหมายสำหรับการจ่ายกระแสไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ภายในปี 2559  

-จบ-

ในภาพ

คุณพงษ์ดิษฐ พจนา (ที่3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงจากทั้งสองบริษัทฯ ร่วมกันวางศิลาฤกษ์และตอกเสาเข็มเอก สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ อิวากิ จังหวัดฟูกูชิมะ ขนาดกำลังการผลิต 22.68 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 2 โครงการร่วมทุนในประเทศญี่ปุ่น ระหว่างกลุ่มราชบุรีโฮลดิ้ง และกลุ่มเชาว์สตีล ที่มีกำลังผลิตรวม 33 เมกะวัตต์ 

บุคคลในภาพ

  1. คุณพงษ์ดิษฐ พจนา กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)  (ที่ 3 จากซ้าย)
  2. ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ ประธานกรรมการ บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย)
  3. คุณเกรียงฤทธิ์ เจียจันทร์พงษ์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ 2  บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (ซ้ายสุด)
  4. คุณสมนึก จินดาทรัพย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากขวา) 
  5. คุณอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) (ขวาสุด)
  6. คุณณรงค์ศักดิ์ กำมเลศ ประธานกรรมการบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (ที่ 3 จากขวา)

เกี่ยวกับบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทพลังงานชั้นนำของไทย ที่มีการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักในประเทศ โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในประเทศ โรงไฟฟ้าในต่างประเทศ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง อาทิ ธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า เหมืองถ่านหิน ระบบส่ง จัดหาเชื้อเพลิง เป็นต้น

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกำลังผลิตติดตั้ง ทั้งเดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วและกำลังก่อสร้าง รวม 6,578 เมกะวัตต์ มาจากโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักขนาดใหญ่และขนาดเล็กในประเทศ รวม 4,876.40 เมกะวัตต์ โครงการพลังงานทดแทนในประเทศ รวม 75.59 เมกะวัตต์ และโครงการในต่างประเทศ รวม 1,626.13 เมกะวัตต์ บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะสร้างมูลค่าองค์กรให้เติบโตถึง 282,000 ล้านบาท เทียบเป็นกำลังการผลิต 9,700 เมกะวัตต์ในปี 2566 จากปัจจุบันที่มูลค่า 120,244 ล้านบาท

เกี่ยวกับบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จากัด (มหาชน) หรือ CHOW เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายเหล็กแท่งยาว (Steel Billet) คุณภาพระดับมาตรฐานสากลรายใหญ่ของไทย โดยผลิตภัณฑ์เหล็กต้นน้ำสามารถนาไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เหล็กต่อเนื่องได้ เช่น เหล็กเส้นกลม (Round Bar) และเหล็กข้ออ้อย (Deformed Bar) ซึ่งนำไปใช้เป็นวัสดุก่อสร้างหลักในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ได้แก่ การก่อสร้างบ้าน อาคารพาณิชย์ สะพาน เขื่อน ทางยกระดับ และอาคารสูง เป็นต้น

CHOW มีโรงงานการผลิตตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มีกำลังการผลิตสูงสุด 730,000 ตันต่อปี และมีกำลังการผลิตในช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าต่า (Off-Peak Period) เท่ากับ 450,000 ตันต่อปี ในปี 2556 CHOW ได้เริ่มขยายฐานธุรกิจไปสู่กลุ่มพลังงานทดแทน

ย้อนกลับหน้ารวมข่าว