EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

ราชบุรีโฮลดิ้ง แต่งตั้งนายรัมย์ เหราบัตย์ เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ศกนี้

นนทบุรี- บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ประกาศวันนี้ ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่    20 กรกฎาคม 2558 ได้มีมติแต่งตั้งนายรัมย์  เหราบัตย์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทนนายพงษ์ดิษฐ พจนา ที่จะเกษียณอายุในวันที่ 30 กันยายน 2558

นายรัมย์ เหราบัตย์ ปัจจุบันอายุ 59 ปี ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณทิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายรัมย์ นับเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ยาวนานในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากการร่วมงานใน กฟผ.มากกว่า 36 ปี โดยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานสำคัญหลายด้าน ได้แก่ การผลิตไฟฟ้า ด้านเชื้อเพลิง การเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า เป็นต้น

นายรัมย์ จะเข้ามารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ คนที่ 5 ของบริษัทฯ อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 โดยจะได้สานต่อแผนยุทธศาสตร์การเติบโตขององค์กรด้วยเป้าหมายมูลค่าองค์กร 282,000 ล้านบาทในปี 2563 ซึ่งเทียบเท่ากำลังการผลิต 9,700 เมกะวัตต์

ย้อนกลับหน้ารวมข่าว