EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

ราชบุรีโฮลดิ้ง ประกาศกำไรก่อนรวมอัตราแลกเปลี่ยน 4,522 ล้านบาท ปี 2558 คาดโรงไฟฟ้าหงสาและผลิตไฟฟ้านวนครดันรายได้ปี 2559 เติบโต

  • รายได้ปี 2558 รวมจำนวน 59,326 ล้านบาท เติบโตต่อเนื่องเพิ่มขึ้น 1,423 ล้านบาทจากปี 2557 
  • กำไรหลังรวมขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน 3,188 ล้านบาท
  • เตรียมขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายน ศกนี้ จ่ายปันผลจำนวน 3,292 ล้านบาท (2.27บาท/หุ้น) คาดว่าจะจ่าย 27 เมษายน 2559

นนทบุรี- บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย    ปี 2558 (1 มกราคม- 31 ธันวาคม 2558) โดยรับรู้กำไรจากการดำเนินงานก่อนรวมขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 4,522 ล้านบาท ลดลง 24% จากปี 2557 สำหรับรายได้รวมของบริษัทฯ จำนวน 59,326 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,423ล้านบาทจากปี 2557 ซึ่งสะท้อนความแข็งแกร่งทางการเงินและการเติบโตของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เมื่อรวมขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนแล้วมีกำไรปี 2558 จำนวน 3,188 ล้านบาท อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลปี 2558 แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 3,292 ล้านบาท เทียบเป็นอัตราผลตอบแทน (Dividend Yield) ที่ 4.54% (ณ ราคาหุ้นที่ 50 บาท)

นายรัมย์ เหราบัตย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2558 แม้ต้องประสบกับความท้าทายจากเศรษฐกิจชะลอตัวทั่วโลก ราคาน้ำมันตกต่ำ และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ยังอยู่ในเกณฑ์ที่แสดงถึงความมั่นคงของบริษัทฯ และรายการขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่ที่ปรากฎในปี 2558 เป็นการบันทึกบัญชีที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ขณะที่รายได้จากการขายไฟฟ้าในปี 2558 มีจำนวน 51,933 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.6% จากปีก่อนหน้า รายได้จำนวนนี้มีสัดส่วนรายได้ของโรงไฟฟ้าราชบุรีและไตรเอนเนอจี้เป็นจำนวน 95.5% ซึ่งถือเป็นแหล่งรายได้หลักของบริษัทฯ

บริษัทฯ ประมาณการว่า รายได้ปี 2559 จะเติบโตขึ้น เพราะจะมีรายได้จากส่วนแบ่งกำไรของโรงไฟฟ้าหงสา ซึ่งจะเดินเครื่องครบทั้งสามหน่วยในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ และโครงการผลิตไฟฟ้านวนคร กำลังผลิตติดตั้ง 132 เมกะวัตต์ มีกำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนมิถุนายน 2559 โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร่วมทุน40% ในสองโครงการดังกล่าว

“บริษัทฯ ยังเดินหน้าผลักดันมูลค่ากิจการให้เติบโต เพื่อรักษาอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นและความยั่งยืนของบริษัทฯ ตามเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว สำหรับผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบให้เสนอ  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายนนี้ พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจำนวน 3,292 ล้านบาทจากกำไรของผลการดำเนินงานปี 2558 คิดเป็น 2.27 บาทต่อหุ้น” นายรัมย์ กล่าว

เมื่อวันที่ 16 กันยายน  2558 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นเป็นเงินจำนวน 1,595 ล้านบาท ในอัตรา 1.10 บาทต่อหุ้น คงเหลือจ่ายในงวดนี้ 1.17 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 1,697 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถจ่ายผู้ถือหุ้นได้ในวันที่ 27 เมษายน 2559

สำหรับการลงทุนใหม่ที่ผ่านมา บริษัทฯ ประสบความสำเร็จการร่วมทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ฟังเชงกังระยะ ที่ 2 กำลังการผลิตติดตั้งรวม 2,360 เมกะวัตต์ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเงินลงทุน ประมาณ 7,500 ล้านบาท และได้ซื้อหุ้นบริษัท ผลิตไฟฟ้าลาว มหาชน (EDL-Gen) เพิ่มขึ้นเป็น 10.11% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายทั้งหมด ซึ่งทำให้บริษัทฯ รับรู้รายได้จากเงินปันผลทันทีในปีนี้ ผลจากการลงทุนทั้งสองรายการนี้ทำให้กำลังการผลิตตามการถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็น 6,816 เมกะวัตต์

ฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31ธันวาคม 2558 มีสินทรัพย์รวมจำนวน 92,605 ล้านบาท หนี้สินจำนวน 32,185ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 60,420 ล้านบาท  มีเงินสดและเงินลงทุน รวมจำนวน 11,593 ล้านบาท และกำไรสะสมจำนวน 45,951 ล้านบาท สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ จัดอันดับโดยมูดีส์ อยู่ที่ระดับ Baa1 เอสแอนด์พี อยู่ที่ระดับ BBB+ และทริสเรทติ้ง ที่ระดับ AAA ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ มีศักยภาพและความสามารถที่จะระดมทุนด้วยต้นทุนการเงินที่ดี เพื่อขยายการลงทุนในอนาคตได้อีกมาก

ย้อนกลับหน้ารวมข่าว