EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

ราชบุรีโฮลดิ้ง กำไร 3,700 ล้านบาทรอบครึ่งปีแรก รุกลงทุนต่างประเทศสร้างรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

นนทบุรี- บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) แถลงผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรก ประจำปี 2556 ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีกำไรสุทธิจำนวน 3,709 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 2.56 บาท ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา การลงทุนและพัฒนาโครงการต่าง ๆ ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ ที่ต้องการจะเพิ่มกำลังผลิตให้ได้ 7,800 เมกะวัตต์ในปี 2559 ทั้งนี้ โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลม 2 แห่ง กำลังผลิตรวม 420 เมกะวัตต์ และโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ 1 แห่ง กำลังผลิต 20 เมกะวัตต์ในออสเตรเลีย มีความก้าวหน้ามาก โดยโครงการแรกขนาดกำลังผลิต 180 เมกะวัตต์คาดว่าจะได้รับใบอนุญาตก่อสร้างในไตรมาสที่ 3 ปีนี้ และจะสามารถเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ในต้นปี 2558 ส่วนโครงการที่สอง คาดว่าจะได้รับใบอนุญาตก่อสร้างประมาณต้นปี 2557 และโครงการพลังงานแสงอาทิตย์คาดว่าจะได้รับใบอนุญาตก่อสร้างภายในปี 2556

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาลงทุนในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในต่างประเทศอีก 3 โครงการ กำลังผลิตรวม 45 เมกะวัตต์ คาดว่าจะสรุปผลได้ในไตรมาส 3 ปีนี้ อีกทั้งยังเตรียมจะยื่นหนังสือแสดงความจำนงเข้าประมูลซื้อกิจการโรงไฟฟ้า แมคควารี่ มลรัฐนิวเซาท์เวลส์ ออสเตรเลีย กำลังผลิตติดตั้งรวม 4,640 เมกะวัตต์ ด้วย  

นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ วางแผนและพัฒนาธุรกิจ เปิด เผยว่า บริษัทฯ ยังคงไม่หยุดนิ่งในการสร้างความเติบโตให้แก่บริษัทฯ ทั้งในด้านกำลังผลิตและรายได้ แนวโน้มการลงทุนของบริษัทฯ ในระยะสั้นส่วนใหญ่จะเป็นโครงการในต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้สัดส่วนรายได้จากต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันร้อยละ 9 ของรายได้ทั้งหมด นอกจากนี้ รายได้จากธุรกิจพลังงานทดแทนและเกี่ยวเนื่องจะเริ่มมีนัยสำคัญมากขึ้นต่อ ความมั่นคงและความสม่ำเสมอของกระแสเงินสดของบริษัทฯ

“โครงการใหม่ที่มีศักยภาพที่บริษัทฯ พิจารณาลงทุนในปีนี้ ส่วนใหญ่จะเน้นที่โครงการพลังงานทดแทนในต่างประเทศ เพราะหลายประเทศมีเป้าหมายชัดเจนและจริงจังในการส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทด แทนผลิตไฟฟ้าทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ซึ่งนับเป็นธุรกิจที่น่าสนใจและมีโอกาสการลงทุนมาก ปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการลงทุนที่พร้อมลงทุน 6 โครงการ ประกอบด้วย โครงการพลังงานลมในออสเตรเลีย 2 โครงการ กำลังการผลิตรวม 420 เมกะวัตต์ และโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ 4 โครงการ กำลังการผลิตรวม 65 เมกะวัตต์ โดย 1 โครงการมีกำลังผลิต 20 เมกะวัตต์ตั้งอยู่ในออสเตรเลีย และอีก 3 โครงการ กำลังผลิตรวม 45 เมกะวัตต์อยู่ในประเทศอื่น                  หากโครงการเป้าหมายดังกล่าวสำเร็จตามแผน บริษัทฯ จะเริ่มรับรู้รายได้ในปี 2557 และปี 2558 สำหรับเงินลงทุนโครงการดังกล่าวจะใช้จากงบลงทุนที่จัดเตรียมไว้แล้วของปี นี้” นายพีระวัฒน์ กล่าว   

ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรกปี 2556 บริษัทฯ รับรู้รายได้ 27,617 ล้านบาท โดยรายได้ที่มีนัยสำคัญมาจากค่าขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าราชบุรี โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ โรงไฟฟ้าน้ำงึม 2 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าพลังงานลม บริษัท RATCH-Australia Corporation Limited รวมทั้งกำไรจากการขายลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในโรงไฟฟ้า Loy Yang A  สำหรับ กำไรในช่วง 6 เดือนแรกปีนี้ มีจำนวน 3,709 ล้านบาท

 ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ 7 โครงการ โดยในปี 2557 โครงการราชบุรีเวอลด์ โคเจน-เนอเรชั่น เครื่องที่ 1 ขนาดกำลังผลิต112 เมกะวัตต์ และโครงการชีวมวลสงขลา ขนาดกำลังผลิต 9.9 เมกะวัตต์ จะแล้วเสร็จและเดินเครื่องจำหน่ายแก่ กฟผ. นอกจากนี้ยังมีโครงการโรงไฟฟ้าหงสา ขนาดกำลังการผลิต 1,875 เมกะวัตต์ ในสปป. ลาว เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่กำหนดจะเริ่มทดสอบการเดินเครื่องในปี 2557 และผลิตไฟฟ้าจำหน่ายประเทศไทยในปี 2558   


สอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ:

ส่วนประชาสัมพันธ์

วิวรรณ พยัฆวิเชียร

โทร. 0 2794 9941

อีเมล์: wiwanp@ratch.co.th

ย้อนกลับหน้ารวมข่าว