EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

CGN จับมือราชบุรีโฮลดิ้งเป็นพันธมิตรธุรกิจ ร่วมลงทุนโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟังเชงกัง ระยะที่ 2 กำลังผลิต 2,360 เมกะวัตต์ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมรุกลงทุนพัฒนาโครงการด้านพลังงานสะอาดในไทย

กรุงเทพฯ- บริษัท ไชน่า เจนเนอรัล นิวเคลียร์ เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น (China General Nuclear Power Corporation หรือ “CGN”) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาและให้บริการธุรกิจพลังงานสะอาดชั้นนำของจีน ร่วมกับบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (ราชบุรีโฮลดิ้ง) แถลงอย่างเป็นทางการถึงความร่วมมือในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟังเชงกัง ระยะที่ 2 กำลังการผลิตติดตั้งรวม 2,360 เมกะวัตต์ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัท กวางสี ฟังเชงกัง นิวเคลียร์ เพาเวอร์ II จำกัด ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นสามราย คือ CGN ถือหุ้นร้อยละ 51 บริษัท กวางสี อินเวสท์เม้นท์ กรุ๊ป จำกัด (Guangxi Investment Group Company Limited หรือ “GIG”) ถือหุ้นร้อยละ 39 และบริษัท ราช ไชน่า เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของราชบุรีโฮลดิ้ง ถือหุ้นร้อยละ 10 ซึ่งทั้งสามฝ่ายได้ลงนามร่วมกันในสัญญาผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับบริษัทร่วมทุนดังกล่าวมีหน้าที่ในการพัฒนา ก่อสร้าง และดำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟังเชงกัง ระยะที่ 2   

ความสำเร็จระหว่าง CGN และกลุ่มราชบุรีโฮลดิ้งครั้งนี้ จะขยายสู่ความร่วมมือเพื่อแสวงหาโอกาสในการร่วมลงทุนพัฒนาโครงการด้านพลังงานสะอาดในประเทศไทย และประเทศอื่นๆในภูมิภาคที่มีศักยภาพเติบโตด้านพลังงานสะอาดต่อไป

มร. หู เหวินข่วน Assistant President ของ CGN และประธานกรรมการบริษัท ฟังเชงกัง นิวเคลียร์เพาเวอร์ จำกัด กล่าวว่า โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟังเชงกัง ระยะที่ 2 ที่ CGN กับราชบุรีโฮลดิ้งร่วมลงทุนกันจะเป็นโครงการต้นแบบที่ใช้เทคโลยี HPR100 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีนิวเคลียร์รุ่นที่ 3 ที่คิดค้นพัฒนาและเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของจีน ระบบความปลอดภัยของเทคโนโลยีดังกล่าวตรงตามมาตรฐานของเทคโนโลยีนิวเคลียร์รุ่นที่ 3 ที่สากลยอมรับ อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่ทั่วโลกให้ความสนใจด้วย ราชบุรีโฮลดิ้งถือเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายหลังความสำเร็จของการร่วมทุนโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟังเชงกัง ระยะที่ 2 CGN มุ่งหวังที่จะหารือกับราชบุรีโฮลดิ้งเพื่อพัฒนาความร่วมมืออื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ร่วมกันต่อไป

นายรัมย์ เหราบัตย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ราชบุรีโฮลดิ้ง กล่าวว่า บริษัทฯ รู้สึกยินดีกับความสำเร็จของการร่วมทุนกับ CGN ครั้งนี้ เพราะ CGN ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เล่นสำคัญในธุรกิจพลังงานสะอาดทั้งในประเทศจีนและระดับนานาประเทศ การได้จับมือร่วมงานกับ CGN ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของบริษัทฯที่จะใช้โอกาสนี้เรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการและเทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ซึ่งพลังงานนิวเคลียร์จัดเป็นพลังงานทางเลือกในอนาคตที่มีศักยภาพที่ทั่วโลกให้ความสนใจ ทั้งนี้ CGN จะได้สนับสนุนการอบรมและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์แก่บุคลากรทางเทคนิคของไทย รวมทั้งประสบการณ์ความสำเร็จในการจัดการพลังงานแบบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพและความสามารถของบริษัทฯ ในการขยายการเติบโตในธุรกิจพลังงานสะอาดในอนาคต

"บริษัทฯ ภูมิใจที่ได้มีโอกาสร่วมมือกับ CGN ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งเป็นองค์กรที่เชี่ยวชาญในธุรกิจพลังงานสะอาดที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก กอปรกับล่าสุดยังได้พัฒนาโครงการฟังเชงกังระยะที่ 1 ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่สำเร็จอีกด้วย บริษัทฯ มุ่งหมายที่จะขยายความร่วมมือระหว่างกันในธุรกิจพลังงานสะอาดในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ เมื่อมีโอกาสเหมาะสม บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นโครงการประเภทพลังงานน้ำ  พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล พลังงานจากขยะ รวมถึงพลังงานนิวเคลียร์ ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาและศึกษาความเป็นไปได้การลงทุนหลายโครงการ ได้แก่ โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานชีวมวล เป็นต้น บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนธุรกิจ เพื่อประโยชน์ร่วมกันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของทั้งสององค์กร" นายรัมย์ กล่าวปิดท้าย

บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะคงสัดส่วนกำลังการผลิตจากพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของกำลังผลิตรวมตามการถือหุ้น ปัจจุบัน ราชบุรีโฮลดิ้ง มีกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด รวมทั้งสิ้น 727 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11 ของกำลังผลิตรวมตามสัดส่วนลงทุน หากนับรวมกำลังผลิตจากก๊าซธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นเชื้อเพลิงสะอาดประเภทหนึ่ง สัดส่วนกำลังผลิตอยู่ที่ร้อยละ 89 คิดเป็น 6,059 เมกะวัตต์

ย้อนกลับหน้ารวมข่าว