EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

ราชบุรีโฮลดิ้ง เดินหน้าโครงการพลังงานลม Mt. Emerald มูลค่า 380 ล้านเหรียญออสเตรเลีย หลังลงนามซื้อขายไฟฟ้ากับ Ergon Energy Queensland กำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ ปี 2561

นนทบุรีบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ประกาศความก้าวหน้าการพัฒนาโครงการพลังงานลมเมาท์ เอเมอรัลด์ (Mount Emerald) กำลังการผลิต 180 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของรัฐควีนส์แลนด์ ในประเทศออสเตรเลีย โครงการนี้ดำเนินการร่วมกันระหว่างบริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (RAC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ RATCH (ถือหุ้น 80%) และบริษัท Port Barjool Pty Ltd. โดยทั้งสองบริษัทฯ ถือหุ้นร่วมกันฝ่ายละ 50% เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โครงการพลังงานลมเมาท์ เอเมอรัลด์ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ Ergon Energy Queensland (EEQ)  ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าของรัฐควีนส์แลนด์ โดยอายุสัญญาเริ่มในเดือนกันยายน 2561 สิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2573

นายรัมย์ เหราบัตย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า โครงการพลังงานลมเมาท์ เอเมอรัลด์ มีมูลค่าโครงการประมาณ 380 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (ประมาณ 9,500 ล้านบาท) โดยเป็นมูลค่าโครงการตามสัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ ประมาณ 160 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (ประมาณ 4,000 ล้านบาท) จากการเข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับ Ergon Energy Queensland  ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าที่มีความมั่นคงของรัฐควีนส์แลนด์ ทำให้มั่นใจได้ว่าเมื่อเดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว โรงไฟฟ้าพลังงานลมเมาท์ เอเมอรัลด์ จะช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับกลุ่มบริษัทฯ ด้วย สำหรับการก่อสร้างจะใช้เวลาประมาณ 2 ปี ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในปีนี้โดยจะติดตั้งกังหันลมจำนวน 53 ตัว โครงการเมาท์ เอเมอรัลด์ ถือเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาดใหญ่ของรัฐควีนส์แลนด์ ซึ่งส่งผลให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในรัฐควีนส์แลนด์เพิ่มขึ้นถึง 15 เท่า จากปัจจุบันที่มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมเพียงประมาณ 12 เมกะวัตต์ ซึ่งมาจากการผลิตของโรงไฟฟ้าพลังงานลมวินดี้ ฮิลล์ ของบริษัท ราช-ออสเตรเลีย

“ความก้าวหน้าของโครงการเมาท์ เอเมอรัลด์ เป็นการดำเนินการตามแผนธุรกิจของบริษัทราช-ออสเตรเลีย ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและลงทุนโครงการพลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานลม ซึ่งมีโอกาสและศักยภาพการเติบโตตามทิศทางที่ชัดเจนของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับพลังงานทดแทน โครงการพลังงานลมแห่งนี้เป็นการลงทุนแห่งที่ 4 ของ   ราช-ออสเตรเลีย ซึ่งทำให้กำลังผลิตจากพลังงานลมตามสัดส่วนการถือหุ้น เพิ่มขึ้นอีก 72 เมกะวัตต์เป็น 126 เมกะวัตต์ และยังส่งผลให้กำลังผลิตรวมของราช-ออสเตรเลีย เพิ่มขึ้นเป็น 581.52 เมกะวัตต์ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า ความสำเร็จของโครงการนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายฐานธุรกิจระยะยาวของกลุ่มบริษัทฯ ในออสเตรเลียอย่างจริงจัง เพราะยังมีอีกหลายโครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนา ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่า จะสามารถผลักดันให้ก้าวหน้าและบรรลุผลสำเร็จเช่นเดียวกับโครงการเมาท์ เอเมอรัลด์ ต่อไป” นายรัมย์ กล่าวปิดท้าย

ปัจจุบัน ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น ลงทุนในโครงการพลังงานลม 3 แห่ง คือ โครงการวินดี้ ฮิลล์ ตั้งอยู่ในรัฐควีนส์แลนด์ กำลังผลิตตามการถือหุ้น 9.6 เมกะวัตต์  โครงการทูร่า ตั้งอยู่ในรัฐวิคตอเรีย กำลังผลิตตามการถือหุ้น 16.8 เมกะวัตต์ และโครงการสตาร์ฟิช ฮิลล์ ตั้งอยู่ในรัฐเซาท์ ออสเตรเลีย กำลังผลิตตามการถือหุ้น 27.6 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ ยังลงทุนในโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอีก 3 แห่ง กำลังผลิตตามสัดส่วนการลงทุนรวม 455.52 เมกะวัตต์ ความสำเร็จของโครงการเมาท์ เอเมอรัลด์ ครั้งนี้ ส่งผลให้กำลังผลิตรวมของบริษัทฯ เติบโตเป็น 6,879 เมกะวัตต์

ย้อนกลับหน้ารวมข่าว