EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

ราช-ลาว เซอร์วิส รับงานบำรุงรักษาใหญ่โรงไฟฟ้าน้ำงึม 2

นายนพพล มิลินทางกูร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด ได้มอบความไว้วางใจแก่ กฟผ. มาเป็นผู้ดำเนินงานบริการบำรุงรักษาใหญ่ซึ่งจะครอบคลุมงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ที่เน้นการบำรุงรักษาเครื่องผลิตไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอตามระยะเวลา งานบริการให้คำปรึกษาฉุกเฉิน และงานบริการจัดการสนับสนุนงานบำรุงรักษา เพราะเชื่อมั่นในศักยภาพ ความรู้และความเชี่ยวชาญของ กฟผ. และนับตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา กฟผ. ก็เป็นผู้ให้บริการงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าน้ำงึม 2 ซึ่งก็สามารถผลิตไฟฟ้าได้ครบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอย่างเต็มประสิทธิภาพ

“งานบำรุงรักษาใหญ่โรงไฟฟ้าน้ำงึม 2 ถือเป็นงานสำคัญและมีผลต่อประสิทธิภาพการดำรงความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้ามาก ดังนั้น เราจึงพิจารณาให้ กฟผ. ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ยาวนานด้านการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ มาเป็นผู้ให้บริการงานนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าโรงไฟฟ้าน้ำงึม 2 จะสามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้เต็มประสิทธิภาพและรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศได้เป็นอย่างดี” นายนพพล กล่าวปิดท้าย 

บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นใน สปป.ลาว เมื่อปี 2551 โดยมีบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ประกอบธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ปัจจุบันมีสัญญาเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าน้ำงึม 2 กับบริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 ตลอดอายุโครงการ  นอกจากนี้ยังเป็นฐานการลงทุนที่สำคัญของบริษัทฯ ใน สปป. ลาว โดยปัจจุบันบริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด ได้ลงทุนถือหุ้นใน EDL-Gen และอยู่ระหว่างเจรจาร่วมทุนโครงการโรงไฟฟ้าหลายแห่งในสปป. ลาว     


ส่วนประชาสัมพันธ์

วิวรรณ พยัฆวิเชียร, นวลนาง ชงัดเวช

โทร. 0 2794 9941, 0 2794 9944

อีเมล์: wiwanp@ratch.co.th

ย้อนกลับหน้ารวมข่าว