EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

ราชบุรีโฮลดิ้ง ลงทุน 260 ล้านบาท ซื้อหุ้นโครงการพลังงานลม Mount Emerald ออสเตรเลียทั้งหมด

นนทบุรี- บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (RAC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย (ถือหุ้นร้อยละ 80) ตั้งอยู่ในประเทศออสเตรเลีย ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท Mount Emerald Wind Farm Pty จากบริษัท Port Bajool Pty Ltd. ร้อยละ 50 มูลค่า 10 ล้านเหรียญออสเตรเลีย คิดเป็นเงินไทยประมาณ 260 ล้านบาท ธุรกรรมดังกล่าวส่งผลให้ RAC ถือหุ้นทั้งหมด (ร้อยละ100) ในบริษัท Mount Emerald Wind Farm Pty ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการพลังงานลม Mount Emerald กำลังผลิตติดตั้ง 180 เมกะวัตต์

นายรัมย์ เหราบัตย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า RAC และ Port Bajool Pty Ltd. ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนในบริษัท Mount Emerald Wind Farm Pty ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ที่ผ่านมา ภายหลังการซื้อขายแล้วเสร็จ RAC จะถือหุ้น Mount Emerald Wind Farm Pty ในสัดส่วนร้อยละ 100 ซึ่งจะส่งผลให้สามารถได้รับรายได้และกำไรจากโครงการเพิ่มขึ้น อีกทั้ง ยังส่งผลให้กำลังผลิตของ RAC เพิ่มขึ้นเป็น 654 เมกะวัตต์ 

“RAC ได้ดำเนินการพัฒนาโครงการพลังงานลม Mount Emerald ก้าวหน้ามาเป็นลำดับ โดยเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 ได้รับความเห็นชอบการพัฒนาโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นในเดือนพฤษภาคม 2559 ก็ได้ ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ ERGON Energy ซึ่งจะรับซื้อไฟฟ้า รวมทั้ง Green Energy Certificates ของโครงการเป็นระยะเวลา 13 ปี จนถึงปี 2573 การลงทุนซื้อหุ้นทั้งหมดในโครงการนี้ ไม่เพียงส่งผลดีต่อสถานะการเงินของ RAC ให้มั่นคงมากขึ้นแล้ว ยังเป็นการขยายฐานธุรกิจด้านพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นเป้าหมายการลงทุนของบริษัทฯในออสเตรเลียด้วย ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกำลังผลิตตามการถือหุ้นจากโรงไฟฟ้าพลังงานลมของ RAC จำนวน 4 แห่ง รวม 198 เมกะวัตต์ และมีแผนที่จะพัฒนาโครงการพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์อีก 2 โครงการ กำลังผลิตรวมประมาณ 232 เมกะวัตต์” นายรัมย์ กล่าว

สำหรับ โครงการพลังงานลม Mount Emerald มูลค่าโครงการ 380 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (ประมาณ 9,500 ล้านบาท) ตั้งอยู่บนพื้นที่ 2,400 เฮกเตอร์ ทางตอนเหนือของรัฐควีนส์แลนด์ ออสเตรเลีย โดยจะติดตั้งกังหันลมขนาด 3.45 เมกะวัตต์ จำนวน 53 ต้น โครงการนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จและเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2561 จากการลงทุนดังกล่าวทำให้กำลังการผลิตของบริษัทฯ รวม เพิ่มขึ้นเป็น 6,957 เมกะวัตต์   

ย้อนกลับหน้ารวมข่าว