EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

RATCH-NNCL-GPSC เปิดโรงผลิตไฟฟ้านวนครอย่างเป็นทางการ เดินหน้ารองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าและไอน้ำของโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร

27 กรกฎาคม 2559 - บริษัท ผลิตไฟฟ้านวนคร จำกัด (NNEG) จัดพิธีเปิดโรงผลิตไฟฟ้านวนครอย่างเป็นทางการ ตอกย้ำความสำเร็จในการพัฒนาโครงการที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศ บริษัท ผู้ร่วมทุนทั้ง 3 ฝ่าย (บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง บมจ. นวนคร และ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอยี่) พร้อมเดินหน้าประสานพลังขยายสู่เฟส 2 เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าและไอน้ำให้กับเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร

พิธีเปิดโรงผลิตไฟฟ้านวนคร ได้รับเกียรติจากพลเอก อัครเดช ศศิประภา ประธานกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด และนายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานร่วมในพิธี โรงไฟฟ้าแห่งนี้ มีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้า 125 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตไอน้ำ 30 ตันต่อชั่วโมง ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง เริ่มเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน ที่ผ่านมา

จากความสำเร็จของโครงการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำในเฟสแรก บริษัทร่วมทุนทั้ง 3 ฝ่ายจึงมีแผนดำเนินการโครงการเฟส 2 โดยได้ศึกษาระบบผลิตพลังงานร่วมแบบโคเจนเนอเรชั่นในรูปแบบที่สามารถผลิตไฟฟ้าและไอน้ำร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งจะเป็นการประหยัดการใช้พลังงานของประเทศในภาพรวม คาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 3 ปีถัดจากนี้ โครงการนี้ไม่เพียงเสริมสร้างความมั่นคงให้กับระบบผลิตไฟฟ้าของประเทศ ยังช่วยสร้างเสถียรภาพในการใช้พลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ ซึ่งเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานสำคัญของโรงงานอุตสาหกรรมภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครด้วย  

โรงผลิตไฟฟ้านวนคร ดำเนินงานโดยบริษัท ผลิตไฟฟ้านวนคร จำกัด ถือหุ้นโดย บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด 40% บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ฝ่ายละ 30% นับเป็นความร่วมมือของ 3 บริษัทมหาชน ที่มีความเชี่ยวชาญและแข็งแกร่งในกลุ่มพลังงานและกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยโครงการนี้มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภท Firm ระบบโคเจนเนอเรชั่นกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยระยะเวลา 25 ปี  

ย้อนกลับหน้ารวมข่าว