EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

ราชบุรีโฮลดิ้ง กำไร 3,202 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37% เดินหน้าขยายธุรกิจในประเทศและต่างประเทศสร้างการเติบโตต่อเนื่อง

  • กำไรก่อนต้นทุนการเงินและภาษี จำนวน 4,951 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8%
  • เตรียมก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมเมาท์ เอเมอรัลด์ 180 เมกะวัตต์ และเดินหน้าพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ 42 เมกะวัตต์ในออสเตรเลีย
  • กระจายการลงทุนสู่ธุรกิจใหม่สร้างฐานรายได้ให้แข็งแกร่ง ประเดิมเข้าร่วมประมูลรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลืองในประเทศ

นนทบุรี บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รายงานผลการดำเนินงาน 9 เดือนแรกปี 2559 (มกราคม-กันยายน) บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 3,202 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37% จากงวดเดียวกันของปี 2558 ขณะที่กำไรก่อนหักผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน เป็นจำนวน 4,438 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  4% จากปีก่อนหน้า

นายรัมย์ เหราบัตย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมทุนและเงินปันผลมีนัยสำคัญต่อการเติบโตของรายได้บริษัทฯ ในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา โดยสัดส่วนรายได้จำนวนนี้เพิ่มขึ้นเป็น 5% ของรายได้รวม เป็นเงิน 1,975 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการรับรู้รายได้ของโครงการใหม่ คือ โรงไฟฟ้าหงสา โรงผลิตไฟฟ้านวนคร โรงไฟฟ้าสงขลาชีวมวล รวมทั้งเงินปันผลรับจากเงินลงทุนหุ้น EDL-Gen เป็นจำนวนมากขึ้น ขณะเดียวกันบริษัทฯ ก็มุ่งหาการลงทุนใหม่เพื่อขยายฐานรายได้ของบริษัทฯ ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ซึ่งโครงการพลังงานลมเมาท์ เอเมอรัลด์ กำลังผลิต 180 เมกะวัตต์ ในออสเตรเลีย เดินหน้าจนสามารถเริ่มก่อสร้างได้ในเดือนพฤศจิกายน ศกนี้และมีกำหนดเดินเครื่องจำหน่ายไฟฟ้าในเดือนกันยายน 2561 นอกจากนี้ การก่อสร้างโครงการพลังน้ำเซเปียนเซน้ำน้อย กำลังผลิต 410 เมกะวัตต์ ในสปป. ลาว มีความก้าวหน้าตามแผนงานและคาดว่าจะแล้วเสร็จและเดินเครื่องเชิงพาณิชย์จำหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ตามกำหนดในปี 2561  

“แผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ ได้ขยายขอบเขตการลงทุนเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างการเติบโตให้มากขึ้น ไม่จำกัดเพียงธุรกิจ ผลิตไฟฟ้าและพลังงานเท่านั้นแม้จะยังเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ อยู่ก็ตาม ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ศึกษาศักยภาพและโอกาสธุรกิจอื่นๆ อย่างจริงจังทั้งในประเทศและต่างประเทศ และได้เริ่มต้นที่ธุรกิจขนส่งคมนาคมด้วยการเข้าร่วมประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลืองในนาม “กิจการร่วมค้า บีเอสอาร์” เพราะความชำนาญและความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าของเราสามารถนำมาต่อยอดในธุรกิจนี้ได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนใจโครงการสาธารณูปโภคในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งได้เริ่มศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นแล้วหลายโครงการ ส่วนการขยายธุรกิจ     ผลิตไฟฟ้ายังคงดำเนินการคู่ขนานกันไป โดยเน้นที่ประเทศเพื่อนบ้านและอาเซียนเพราะความต้องการใช้ไฟฟ้ายังเติบโตต่อเนื่อง โครงการที่กำลังศึกษาจะเป็นประเภทกรีนฟิลด์และบราวน์ฟิลด์ ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งต้องใช้เวลาศึกษาประเด็นความเสี่ยงและผลตอบแทนการลงทุนอย่างละเอียดรอบคอบ  ในออสเตรเลียมีโครงการพลังงานแสงอาทิตย์คอลลินส์วิลล์ กำลังผลิต 42  เมกะวัตต์ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจำนวน 9.5 ล้านเหรียญออสเตรเลียจาก Australian Renewable Energy Agency (ARENA) และอยู่ระหว่างเจรจาผู้รับซื้อไฟฟ้าและจัดหาเงินกู้ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณต้นปี 2560” นายรัมย์ กล่าว

ภาพรวมการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 39,283 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นรายได้ค่าขายไฟจากโรงไฟฟ้าราชบุรีและไตรเอนเนอจี้จำนวน 31,400 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีรายได้จากส่วนแบ่งกำไรของกิจการร่วมทุนจำนวน 1,771 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 154% ส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม มีจำนวน 33,390 ล้านบาท ลดลง 16%  ฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีสินทรัพย์รวมจำนวน 91,927 ล้านบาท หนี้สินจำนวน 31,834 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 60,093 ล้านบาท  มีเงินสดและเงินลงทุน รวมจำนวน 7,226 ล้านบาท และกำไรสะสมจำนวน 45,861 ล้านบาท

ย้อนกลับหน้ารวมข่าว