EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

ราชบุรีโฮลดิ้ง รุกลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซกอง 4A & 4B กำลังผลิตติดตั้ง 340 เมกะวัตต์ ในสปป. ลาว

นนทบุรี- บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)  เตรียมพร้อมเดินหน้าการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า พลังน้ำเซกอง 4A และ 4B มูลค่าโครงการประมาณ 835 ล้านเหรียญสหรัฐฯ กำลังผลิตติดตั้งประมาณ 340 เมกะวัตต์ ใน สปป. ลาว โดยเป็นการร่วมทุนกับพันธมิตรธุรกิจและดำเนินการพัฒนาโครงการคืบหน้ามาเป็นลำดับ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซกอง 4A และ 4B ได้ลงนามสัญญาพัฒนาโครงการ หรือ Project Development Agreement กับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แผนการลงทุนในปีนี้ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 850 เมกะวัตต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ล่าสุดบริษัทฯ ได้พิจารณาร่วมทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซกอง 4A และ 4B กับ Lao World Engineering & Construction Company Limited และบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) โดยได้ร่วมกันศึกษาความเหมาะสมของโครงการ รวมทั้งศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สปป.ลาว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

"การลงนามในสัญญาพัฒนาโครงการของบริษัทฯ กับกระทรวงแผนการและการลงทุน และกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ เมื่อเร็วๆ นี้ เป็นเครื่องยืนยันว่า บริษัทฯ และพันธมิตรได้รับสิทธิจากรัฐบาล สปป. ลาว พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซกอง 4A และ 4B ซึ่งประกอบด้วยเขื่อนเก็บน้ำ 2 แห่ง คือเขื่อนเซกอง 4A ตั้งอยู่เมืองละมาม และเขื่อนเซกอง 4B ตั้งอยู่เมืองกะลึม แขวงเซกอง มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 340 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนจะเจรจาการจำหน่ายไฟฟ้าของโครงการกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ภายใต้กรอบความร่วมมือพัฒนาด้านพลังงานไฟฟ้าไทย-สปป.ลาว 9,000 เมกะวัตต์  ซึ่งไฟฟ้าจากโครงการสามารถส่งเข้าระบบ กฟผ. ผ่านทางจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจะช่วยตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยได้” นายกิจจา กล่าว  

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ที่ผ่านมา บริษัทฯ และพันธมิตร ได้ร่วมลงนามสัญญาพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซกอง 4A และ 4B กับกระทรวงแผนการและการลงทุน และกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ สปป. ลาว ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว  

ภาพการลงนามสัญญาพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซกอง 4A และ 4B  

บุคคลในภาพ

  1. ฯพณฯ ดร. สุพัน แก้วมีไซ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแผนการและการลงทุน  (สามจากขวา)
  2. ดร. ไซปะเสิด พิมสุพา หัวหน้ากรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ สปป. ลาว (สองจากขวา)
  3. ท่านทองคำ มะนีวง หัวหน้าแผนกแผนการและการลงทุน แขวงเซกอง (ขวาสุด)
  4. คุณสตีเว่น ชาน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท Lao World Engineering & Construction Co., Ltd. (สี่จากซ้าย)
  5. คุณพีระวัฒน์ พุ่มทอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (สามจากซ้าย)
  6. คุณสุรศักดิ์ พันธ์เรืองวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (สองจากซ้าย)
  7. คุณศักดิ์ชัย วงศ์มาลาสิทธิ์  ประธานกรรมการ บริษัท Lao World Engineering & Construction Co., Ltd. (ซ้ายสุด)
ย้อนกลับหน้ารวมข่าว