EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเขื่อนดินย่อย โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน-เซน้ำน้อย เกิดการทรุดตัว

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบและครอบครัวจากเหตุการณ์เขื่อนดินย่อยส่วน D ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน เซน้ำน้อย ตั้งอยู่ในแขวงจำปาสัก และแขวงอัตตะปือ สปป. ลาว ทรุดตัวเมื่อวานนี้

ในเบื้องต้น บริษัทฯ ได้สนับสนุนเงินช่วยเหลือจำนวน 1,300 ล้านกีบ (ประมาณ 5 ล้านบาท) แก่ทางการ สปป. ลาว และในขณะนี้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ พร้อมทีมงานได้เดินทางไป สปป.ลาว เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย พร้อมทั้งได้ประสานขอการสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย ในการให้ความช่วยเหลือเครื่องอุปโภคและบริโภค ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงการฟื้นฟูแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยืนยันที่จะให้ความร่วมมือ สนับสนุน และช่วยเหลือทางการ สปป.ลาว อย่างเต็มที่ต่อไป

สำหรับการจัดการสถานการณ์ของบริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซน้ำน้อย จำกัด ซึ่งเป็นผู้พัฒนาและก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน เซน้ำน้อย ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและแขวงของสปป. ลาวอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและถือเป็นภารกิจเร่งด่วนนับตั้งแต่วันที่ทราบเหตุจนถึงบัดนี้

วันนี้ บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซน้ำน้อย จำกัด ได้จัดส่งทีมผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพการทรุดตัวเขื่อนดินย่อยส่วน D และประเมินสาเหตุที่เกิดขึ้นเบื้องต้น พร้อมทั้งหารืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไขโดยเร็วที่สุด

สำหรับบริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซน้ำน้อย จำกัดเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง SK Engineering & Construction Company Limited ถือหุ้น ร้อยละ 26, Korea Western Power Company Limited ร้อยละ 25, Lao Holding State Enterprise ร้อยละ 24 และบริษัทฯ ร้อยละ 25

ย้อนกลับหน้ารวมข่าว