EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

ผลิตไฟฟ้า นวนคร ลงนามสัญญา EPC พร้อมก่อสร้างส่วนขยายเพิ่ม 60 เมกะวัตต์ ตอบสนองความต้องการไฟฟ้าลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร หลังประสบความสำเร็จออกหุ้นกู้มูลค่า 6,400 ล้านบาท

10 กันยายน 2561 - บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด (NNEG) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน 3 ฝ่าย ประกอบด้วยบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง ถือหุ้น 40% บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) และบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นฝ่ายละ 30% เดินหน้าก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้านวนครส่วนขยาย กำลังผลิตติดตั้ง 60 เมกะวัตต์ และกำลังผลิตไอน้ำ 10 ตันต่อชั่วโมง มูลค่าโครงการประมาณ 3,105 ล้านบาท โดยกำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2563 ส่งผลให้กำลังการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำรวมของโครงการผลิตไฟฟ้า นวนคร เพิ่มขึ้นเป็น 185 เมกะวัตต์ และไอน้ำ ประมาณ 40 ตันต่อชั่วโมง

พลอากาศเอก ดร. นพพร จันทวานิช ประธานกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด เปิดเผยว่า ความสำเร็จในครั้งนี้เป็นผลจากความแข็งแกร่งของพันธมิตรธุรกิจทั้ง 3 รายที่ร่วมมือกันพัฒนาโครงการส่วนขยายก้าวหน้ามาเป็นลำดับจนมาถึงขั้นตอนของการก่อสร้างโครงการ สำหรับพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากส่วนขยาย 60 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 10 ตันต่อชั่วโมง จะจำหน่ายตรงให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จำนวน 3 ราย ทั้งนี้ บริษัทฯ ประมาณการรายได้จากส่วนขยายปีละประมาณ 1,300 ล้านบาท

สำหรับ เงินลงทุนในการพัฒนาและก่อสร้างโครงการส่วนขยายมาจากการระดมทุนผ่านหุ้นกู้ โดยบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้น ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่ารวม 6,400 ล้านบาท จำนวน 4 รุ่น โดยแบ่งเป็น หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.68 หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 หุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.85 และหุ้นกู้อายุ 16 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.22 ให้กับนักลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ “A-” แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้นอกจากนำมาใช้ในการขยายกำลังการผลิตแล้ว ยังจะนำไปชำระเงินกู้เดิมด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ลงนามสัญญากับบริษัท ไอเอชไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท จูรองเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และบริษัท ไทยจูรองเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เพื่อดำเนินการออกแบบวิศวกรรม จัดหาอุปกรณ์เครื่องจักร และก่อสร้างโครงการส่วนขยาย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้การก่อสร้างสามารถเริ่มดำเนินการได้ในเดือนกันยายนศกนี้ และมีกำหนดแล้วเสร็จเพื่อเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนสิงหาคม ปี 2563

โครงการผลิตไฟฟ้านวนคร เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ประเภทสัญญา Firm ระบบโคเจนเนอเรชั่น ตั้งอยู่ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี โครงการระยะที่หนึ่ง มีกำลังการผลิต 125 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตไอน้ำประมาณ 30 ตันต่อชั่วโมง ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักเริ่มเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ 90 เมกะวัตต์ ระยะเวลา 25 ปี โดยไฟฟ้าและไอน้ำส่วนที่เหลือจะจำหน่ายให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร สำหรับโครงการผลิตไฟฟ้านวนครส่วนขยายระยะที่สอง มีกำลังการผลิตประมาณ 60 เมกะวัตต์ และ ไอน้ำ 10 ตันต่อชั่วโมง จำหน่ายโดยตรงแก่ลูกค้าอุตสาหกรรม

ย้อนกลับหน้ารวมข่าว