EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

ราช กรุ๊ป -กฟผ. ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าหินกอง กำลังผลิตรวม 1,400 เมกะวัตต์

นนทบุรี - บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยความคืบหน้าการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าหินกอง กำลังผลิต 2x700 เมกะวัตต์ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่ที่ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ว่า เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นระยะเวลา 25 ปี โดยโครงการแรก มีกำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ปี 2567 และปี 2568 สำหรับอีกโครงการ

ทั้งนี้ เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด เพื่อลงทุนและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหินกอง กำลังผลิตติดตั้งชุดละ 700 เมกะวัตต์ จำนวน 2 ชุด คิดเป็นกำลังผลิตรวม 1,400 เมกะวัตต์

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหินกอง จะเข้ามาช่วยเสริมระบบไฟฟ้าของภาคตะวันตกและภาคใต้ ให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพมากขึ้น โรงไฟฟ้าแห่งนี้จะสร้างอยู่ในพื้นที่เดิมของโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้ที่จะหมดอายุในปี 2563 และจะใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้า ปัจจุบันโครงการอยู่ในขั้นตอนการศึกษาและการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยรอบพื้นที่ของโครงการ บริษัทฯ ยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการพัฒนาโครงการ เน้นการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ดูแลและควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมอย่างเต็มกำลัง

“บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า โครงการโรงไฟฟ้าหินกองจะช่วยเสริมให้ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศแข็งแกร่งสามารถตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์ระยะยาวของชาติ โดยเฉพาะโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันตกได้ด้วย” นายกิจจา กล่าวปิดท้าย

ย้อนกลับหน้ารวมข่าว