EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

ราช กรุ๊ป แจ้งโรงไฟฟ้าเซเปียน-เซน้ำน้อย เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์วันนี้

นนทบุรี- บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยวันนี้ว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน เซน้ำน้อย กำลังผลิตติดตั้ง 410 เมกะวัตต์ ในสปป. ลาว ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นสัดส่วน 25% ได้เดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ แล้วในวันนี้ (6 ธันวาคม 2562) โรงไฟฟ้าแห่งนี้จะผลิตกระแสไฟฟ้าจำหน่ายปีละประมาณ 1,804 กิกะวัตต์ชั่วโมง หรือ ล้านหน่วย โดยมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าลาว (Electricite Du Laos: EDL) เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้า

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โรงไฟฟ้า เซเปียน เซน้ำน้อย มีกำลังผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ารวม 396 เมกะวัตต์ โดย 354 เมกะวัตต์ หรือ 1,575 ล้านหน่วย ผลิตเพื่อจำหน่ายให้กับ กฟผ. เป็นระยะเวลา 27 ปี และกำลังผลิตอีก 42 เมกะวัตต์ หรือ 229 ล้านหน่วย ผลิตจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าลาว โครงการนี้พัฒนาภายใต้กรอบความร่วมมือการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าระหว่างรัฐบาลไทยและสปป. ลาว โดยมีบริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซน้ำน้อย จำกัด เป็นผู้ดำเนินงานโครงการ ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างผู้ลงทุนเกาหลีใต้ ไทย และสปป.ลาว

“นับจากเหตุการณ์สะเทือนใจเมื่อปีที่แล้ว ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ทุ่มเทความพยายามแก้ไขและฟื้นฟูผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มที่ ในขณะที่การก่อสร้างโรงไฟฟ้า ซึ่งได้ควบคุมความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ให้เดินหน้าแล้วเสร็จ นอกจากนี้เพื่อลดผลกระทบแก่ผู้มีส่วนได้เสียส่วนหนึ่ง การฟื้นฟูและเยียวยา ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมก็ทำคู่ขนานกันไปจนคืบหน้าเป็นรูปธรรม และยังมีเป้าหมายดำเนินการแผนฟื้นฟูระยะยาวให้สำเร็จในปี 2564 จากนั้นก็จะสานต่อการพัฒนาชุมชน และคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไป บริษัทฯ ยังพร้อมสนับสนุนนโยบายแบตเตอรี่แห่งเอเชียของสปป. ลาว อย่างต่อเนื่อง และเชื่อมั่นว่า โรงไฟฟ้าเซเปียน เซน้ำน้อย จะช่วยขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศได้ในระยะยาว” นายกิจจา กล่าว

โรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน เซน้ำน้อย ตั้งอยู่ในแขวงจำปาสัก และแขวงอัตตะปือ สปป. ลาว พัฒนาและดำเนินงานโดยบริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซน้ำน้อย จำกัด ประกอบด้วยผู้ถือหุ้น 4 ราย ได้แก่ SK Engineering & Construction Company Limited ถือหุ้น (26%), Korea Western Power Company Limited (25%), รัฐวิสาหกิจลาว (24%) และ RATCH (25%) ไฟฟ้าที่ผลิตจำหน่ายให้ กฟผ. จะส่งผ่านสายส่งไฟฟ้าแรงสูงขนาด 500 กิโลโวลต์จากสถานีไฟฟ้าปากเซ สปป.ลาว โดยระยะแรกจ่ายไฟฟ้าด้วยระบบ 230 กิโลโวลต์ มายังสถานีไฟฟ้าแรงสูงอุบลราชธานี 3 เพื่อมาเสริมระบบไฟฟ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ย้อนกลับหน้ารวมข่าว