EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

ราช กรุ๊ป ผนึกความร่วมมือกัลฟ์พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าหินกอง ตอบสนองนโยบายความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ

นนทบุรี – บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รายงานวันนี้ว่า บริษัทฯ และบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“กัลฟ์”) ได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหินกอง กำลังผลิตติดตั้ง 1,400 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดย กัลฟ์ ได้เข้าร่วมทุนโดยซื้อหุ้นสัดส่วนร้อยละ 49 ในบริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด ทั้ง 2 บริษัทจะได้นำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมาพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหินกอง ให้เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าที่ช่วยให้ระบบไฟฟ้าของประเทศมีความมั่นคง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วย

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ราช กรุ๊ป และ กัลฟ์ เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจผลิตไฟฟ้า การจับมือกันของทั้งสองบริษัทจะทำให้โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหินกองสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมได้ดียิ่งขึ้น และยังตอบสนองนโยบายความมั่นคงด้านพลังงานและการส่งเสริมให้ประเทศเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานของอาเซียนด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างพันธมิตรธุรกิจตอบสนองยุทธศาสตร์การเติบโตของบริษัทฯ สู่เป้าหมายการเป็นผู้นำด้านพลังงานและระบบสาธารณูปโภคที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ด้วย

“บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า โครงการโรงไฟฟ้าหินกอง ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 1,400 เมกะวัตต์ จะเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าที่มีคุณูปการต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว เพราะจะช่วยให้ระบบไฟฟ้าในภาคตะวันตกและภาคใต้ของประเทศมั่นคงและตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเล็งเห็นว่า ราช กรุ๊ป และกัลฟ์ มีทิศทางและเป้าหมายธุรกิจที่สอดคล้องกันจึงมีโอกาสขยายความร่วมมือเป็นพันธมิตรลงทุนโครงการอื่นๆ ในอนาคต ซึ่งจะเสริมหนุนการสร้างมูลค่ากิจการของบริษัทฯ ให้เติบโตบรรลุเป้าหมาย 200,000 ล้านบาทในปี 2566 อีกด้วย” นายกิจจา กล่าว

สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหินกอง ขนาดกำลังการผลิต 1,400 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยหน่วยผลิตไฟฟ้าจำนวน 2 ชุด ชุดละ 700 เมกะวัตต์ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง พัฒนาและดำเนินการโดยบริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด ซึ่งถือหุ้น 100% โดยบริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด โครงการนี้ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะเวลา 25 ปี กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 และมีกำหนดการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2567 สำหรับหน่วยผลิตไฟฟ้าชุดที่ 1 และปี 2568 สำหรับหน่วยผลิตไฟฟ้าชุดที่ 2 ปัจจุบัน โครงการนี้อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ย้อนกลับหน้ารวมข่าว