EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

ราชบุรีโฮลดิ้ง ปรับกลยุทธ์ผนึกกลุ่มกฟผ. รุกขยายการลงทุนต่างประเทศ เล็งปักฐานธุรกิจในพม่าและประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชีย ตอกย้ำความเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าชั้นนำของไทยในภูมิภาค

นนทบุรี - บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ปรับแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตสู่เป้าหมายการเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนชั้นนำในภูมิภาค โดยจะแสวงหาความร่วมมือกับกับบริษัทในเครือการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ให้มากขึ้นในด้านการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนผสานความ เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศ