EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

RATCH จับมือองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ส่งความสุขขอบคุณทหารชายแดนภาคใต้

เมื่อเร็วๆนี้ นางบุญทิวา ด่านศมสถิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ให้การสนับสนุนสิ่งของที่จำเป็นแก่ทหารในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบสุขให้กับประเทศ โดยมี พลตรี วีระ ลือวิชนะ ผู้อำนวยการความมั่งคงภายในราชอาณาจักร (ศูนย์ประสานการปฏิบัติการที่ 5) เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อส่งมอบต่อไปยังเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจากนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมเป็นสักขีพยานให้กับองค์กรสมาชิก TBCSD ซึ่งได้ร่วมกันสนับสนุนสิ่งของที่จำเป็นแก่ทหารในพื้นที่ คิดเป็นมูลค่ารวม 1.7 ล้านบาท

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนชั้นนำของประเทศไทยที่มุ่งมั่นสู่การเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำครบวงจรที่สร้างมูลค่าในเอเชียแปซิฟิก ปัจจุบันมีฐานการลงทุนอยู่ในประเทศไทย สปป.ลาว และประเทศออสเตรเลีย บริษัทฯ มีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยในด้านสังคมนั้น บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในสังคมด้วยการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

ย้อนกลับหน้ารวมข่าว