EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

ราชบุรีโฮลดิ้ง มอบทุนการศึกษาแก่ครู อาจารย์ และนักเรียนอาชีวศึกษา สปป.ลาว ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในโครงการ "การศึกษาเสริมทักษะสร้างอาชีพ"

เมื่อเร็วๆนี้ นางบุญทิวา ด่านศมสถิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบทุนการศึกษาให้แก่ครู อาจารย์ และนักเรียนอาชีวศึกษาสปป.ลาว ใน โครงการ "การศึกษาเสริมทักษะสร้างอาชีพ" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อมโลหะ และช่างกลโรงงาน จำนวน 20 ทุน มูลค่ากว่า 200 ล้านกีบ หรือประมาณ 800,000 บาท โดยได้รับเกียรติจากท่านหนูพัน อุดสา อธิบดีกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว พร้อมด้วย รศ.ดร.สมเกียรติ พาสี  ผู้อำนวยการศูนย์ไอที กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว ร่วมเป็นสักขีพยาน

การมอบทุนการศึกษาครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "การศึกษาเสริมทักษะสร้างอาชีพ" ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2554-2558) อันเป็นความร่วมมือต้นแบบระหว่างบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กับภาครัฐของสปป.ลาว คือกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการศึกษาระดับการอาชีวศึกษา ซึ่งตอบสนองยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาของประเทศที่ต้องการยกระดับการศึกษาและทักษะฝีมือของนักเรียนอาชีวะให้สามารถรองรับตลาดแรงงาน สปป.ลาว ที่กำลังเติบโตในอนาคต  

ในปีนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการฝึกอบรมเข้มให้แก่ผู้เข้าอบรมรวมจำนวน 160 คน มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 26 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 14 คน รวมทั้งได้มอบชุดอุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับห้องทดลองปฏิบัติการแก่วิทยาลัยอาชีวะแล้วจำนวน 6 แห่งในนครหลวงเวียงจันทน์ แขวงเวียงจันทน์ แขวงหลวงพระบาง และแขวงไซยะบุรี

ย้อนกลับหน้ารวมข่าว