EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

RATCH อาสา ทาสี แต้มฝัน ให้โรงเรียนน้อง

นนทบุรี : บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) สนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน เพื่อสร้างจิตสำนึกการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมและสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้กับพนักงานในการทำงานเพื่อส่วนรวม

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัทฯ จึงจัดกิจกรรม "RATCH อาสา ทาสี แต้มฝัน ให้โรงเรียนน้อง" ณ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับสำนักงานใหญ่ของบริษัท กิจกรรมในครั้งนี้เหล่าจิตอาสาได้ร่วมกันทาสีกำแพงทางเข้าโรงเรียนที่เป็นทางสัญจรเข้า-ออกของโรงเรียนและชุมชนซึ่งอยู่ในสภาพทรุดโทรม เพื่อฟื้นฟูบูรณะกำแพงให้เหมือนใหม่อีกครั้ง และเพื่อให้น้องๆได้ทำกิจกรรมวาดภาพแต่งแต้มจินตนาการบนผืนกำแพง สร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามให้แก่โรงเรียนและชุมชนโดยรอบ พร้อมทั้งยังร่วมแรงกันทำความสะอาดและซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ทาสีผนังบันไดทางขึ้นอาคารเรียน ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างบรรยากาศโรงเรียนของน้องๆให้สวยงามสะอาดตาขึ้นแล้ว ยังเป็นการสานต่อนโยบาย CSR ของบริษัทฯ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการอยู่ร่วมกับชุมชนในฐานะ "เพื่อนบ้านที่ดี" 

ภาพประกอบ

จิตอาสาช่วยกันทาสีกำแพงทางเข้า-ออกโรงเรียน
เพื่อให้น้องๆได้วาดภาพตามจินตนาการบนผืนกำแพง สร้างภูมิทัศน์ที่น่ามองให้แก่โรงเรียนและชุมชน


จิตอาสาช่วยกันทาสีผนังบันไดทางขึ้นอาคารเรียนคืนความสดใสให้โรงเรียนน้องๆอีกครั้ง


จิตอาสาช่วยกันขัดถูโต๊ะเก้าอี้นักเรียน รวมทั้งช่วยกันขนย้ายขึ้นชั้น 4 ของอาคารเรียน ต้อนรับวันเปิดเรียนของน้องๆด้วยโต๊ะที่สะอาดเหมือนใหม่

ย้อนกลับหน้ารวมข่าว