EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

กรมป่าไม้-ราชบุรีโฮลดิ้ง จัดค่ายเยาวชนกล้ายิ้มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุ่งสร้างแกนนำเยาวชนคนรุ่นใหม่สืบทอดการอนุรักษ์ป่าชุมชน

สกลนคร/กรุงเทพฯ - วันที่ 18 ตุลาคม 2555: กรมป่าไม้ และ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เดินหน้าจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนกล้ายิ้มครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 ภายใต้โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ที่จังหวัดสกลนคร ส่งเสริมเยาวชนภาคอีสานเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และเสริมสร้างความเข้าใจการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเกื้อกูลผ่านประสบการณ์จริง และปลูกฝังแนวคิดอนุรักษ์พลังงานเพื่อช่วยลดโลกร้อน
นายประจวบ อุชชิน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม หรือซีเอสอาร์ เป็นภารกิจสำคัญของบริษัทฯ โดยมีเป้าหมาย คือ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อลดภาวะโลกร้อน สิ่งที่ดำเนินการมีทั้งภายในกระบวนการผลิต และภายนอกกระบวนการผลิต ซึ่งมีโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน เป็นกลไกขับเคลื่อนการดูแลรักษาพื้นที่ป่าของประเทศให้คงอยู่เป็นแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ทำงานร่วมกับกรมป่าไม้ โดยเลือกป่าชุมชนเป็นแนวคิดหลักของโครงการฯ การดำเนินงานโครงการปีนี้เป็นปีที่ 5 เรากิจกรรมหลายประเภทภายใต้โครงการนี้ และหนึ่งในนั้นคือ ค่ายเยาวชนกล้ายิ้ม ที่มุ่งเน้นการสร้างกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาสืบสานอุดมการณ์ดูแลรักษาป่าชุมชน ต่อจากคนรุ่นปัจจุบัน พร้อมทั้งสร้างเป็นเครือข่าย ยิ่งเครือข่ายกว้างขวางและเข้มแข็งมากขึ้นเท่าไหร่โอกาสที่ป่าจะยังเหลืออยู่ต่อไปก็มากขึ้นเท่านั้น

“ค่ายเยาวชนกล้ายิ้ม เราเริ่มทำตั้งแต่ปี 2551 ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 11 ทั้ง 11 ครั้งมีเยาวชนจากทุกภาคของประเทศเข้าร่วมรวมจำนวน 890 คน  ในปี 2555 จัด 2 ครั้ง คือ ภาคใต้จัดที่จังหวัดพังงา และภาคอีสานที่จังหวัดสกลนคร ความน่าสนใจของค่ายนี้อยู่ที่ เยาวชนคนรักษ์ป่า 8 คนจากป่าชุมชนจังหวัดนครพนมและมุกดาหารที่เข้าร่วมในโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน มาร่วมเป็นผู้นำค่ายและพี่เลี้ยงให้น้อง ๆ ซึ่งเยาวชนทั้ง 8 คนนี้เขารวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นเครือข่ายและทำงานด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่และชุมชนของเขาอยู่แล้ว เราเชื่อว่า พวกเขาจะเป็นไอดอลที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความคิดของเยาวชนที่มาเข้าค่าย ทำให้เขาค้นหาจุดเริ่มต้นที่ทำงานการอนุรักษ์ป่าไม้อย่างจริงจังได้ นอกจากนี้ เรายังมีกิจกรรมสู้โลกร้อน เพื่อเรียนรู้และตระหนักว่า มนุษย์เป็นต้นเหตุที่ทำให้โลกร้อน พวกเขาจะรู้ไหมว่าการรับประทานข้าวเหลือ ดื่มน้ำไม่หมดแก้ว มีผลต่อการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นต้นเหตุของโลกร้อนอย่างไร กิจกรรมนี้จะสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกให้เด็กร่วมกันช่วยลดโลกร้อน ด้วยการปลูกฝังคติให้เด็กในค่ายทุกคนเชื่อว่า “กินข้าวหมดจาน กินน้ำหมดแก้ว ปลูกต้นไม้คนละ 3 ต้น” จะช่วยลดโลกร้อนได้ เรามั่นใจว่า เด็กค่ายของเราครั้งนี้ จะมีความรู้เพิ่มขึ้นและได้ประสบการณ์ที่มีคุณค่าที่สามารถนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและชุมชนเขาในวันข้างหน้าได้ เพียงแค่เด็กปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรับประทานอาหารหมดจาน ดื่มน้ำหมดแก้ว และช่วยกันปลูกต้นไม้ เราถือว่าเป็นความสำเร็จระดับหนึ่งแล้ว ไม่เพียงเท่านั้น พนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ ที่มาเป็นพี่เลี้ยงในค่ายนี้ก็จะได้รับความรู้และซึมซับเรื่องเหล่านี้ไปด้วย ซึ่งก็เป็นแนวทางหนึ่งที่เราใช้ในการพัฒนาความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน” นายประจวบ กล่าว 

ภายในค่าย เยาวชนยังจะได้ศึกษาเรียนรู้ที่อุทยานแห่งชาติภูพาน ซึ่งจะทำให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับ 4 เรื่องหลัก คือ 1) การอนุรักษ์ 2) ทรัพยากรธรรมชาติ 3) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ4) การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อเข้าใจแล้วก็นำไปสู่กระบวนการคิดและทำได้ง่ายและถูกทางมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังจะมีการศึกษาเรียนรู้ที่ศูนย์การเรียนรู้อินแปง ซึ่งโดดเด่นด้านการใช้ประโยชน์จากป่า ด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากป่า เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น นำผักหวาน ชะอม ใบย่านางมาทำผงนัวเพิ่มรสชาติอาหาร นำสมุนไพรในป่ามาเป็นส่วนผสมในการทำสบู่ มีการทำปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก มีการสอนให้รู้จักเพาะพันธุ์ไม้ด้วยวิธีต่างๆ เช่น เพาะเมล็ด ปักชำ ทาบกิ่ง เป็นต้น
 
สำหรับ ค่ายเยาวชนกล้ายิ้มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-21 ตุลาคม 2555 ณ จังหวัดสกลนคร โดยได้คัดเลือกตัวแทนเยาวชนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อายุระหว่าง 13-15 ปี จำนวน 80 คนจาก 10 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร อุดรธานี หนองบัวลำภู ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ ศรีสะเกษ เข้าร่วมกิจกรรม


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 
วิวรรณ พยัฆวิเชียร
โทร. 0 2794 9941-3
อีเมล์ : wiwanp@ratch.co.th

ย้อนกลับหน้ารวมข่าว