EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

กรมป่าไม้-ราชบุรีโฮลดิ้ง จัดพิธีมอบรางวัลป่าชุมชนตัวอย่าง โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2555

กรุงเทพฯ – วันที่ 20 กันยายน 2555 – นายโชติ ตราชู (ที่ 3 จากขวา) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพิธีมอบรางวัลการประกวดป่าชุมชนตัวอย่าง ในโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2555" รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยนายศักดา นพสิทธิ์ (ที่ 5 จากขวา) เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุวิทย์ รัตนมณี (ที่ 2 จากขวา) อธิบดีกรมป่าไม้ และนายนพพล มิลินทางกูร (ที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้ ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศป่าชุมชนระดับประเทศ


กรมป่าไม้
อำนวยพร ชลดำรงค์กุล
มือถือ. 086 028 0202
โทร. 02 561 4292 -3 ต่อ 5914
อีเมล์:  amchol44@gmail.com

 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 
วิวรรณ พยัฆวิเชียร
โทร. 0 2794 9941-3 อีเมล์ : wiwanp@ratch.co.th

บริษัท อาซิแอม เบอร์สัน-มาร์สเตลเลอร์ จำกัด
(ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์)
หงสินันท์ / จิตติมา / สาธิดา 
โทร. 0 2252 9871-7  อีเมล์ : jittima.m@abm.co.th

ย้อนกลับหน้ารวมข่าว