EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

ราช กรุ๊ป สนับสนุน 15 ล้านบาท เสริมเครื่องมือทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลรองรับผู้ป่วยโควิด-19

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ต่อสู้วิกฤติโควิด-19 ด้วยการสมทบทุน 15 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และต่างจังหวัด เพื่อใช้ในการจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 และสำหรับป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคขณะนี้

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ที่จำนวนผู้ป่วยใหม่ยังมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขมีความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ จึงได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 15 ล้านบาท เข้าสมทบทุนร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัทในเครือ เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขต่างๆ ด้วยมุ่งหวังให้การทำงานของบุคลากรทางการแพทย์มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการรักษาที่เพียงพอ เพื่อช่วยผู้ป่วยให้หายและปลอดภัยจากโรคดังกล่าวได้โดยเร็ว

“บริษัทฯ ยินดีที่จะสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานสาธารณสุข และให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเต็มกำลัง นอกจากการสนับสนุนด้านการเงินแล้ว บริษัทฯ ยังได้ปฏิบัติตามมาตรการทำงานที่บ้าน เพื่อลดการเคลื่อนย้ายของคนและการรวมกลุ่ม มาตรการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ตลอดจนรณรงค์ให้พนักงานเข้ารับการฉีดวัคซีนด้วย โอกาสนี้ บริษัทฯ ซาบซึ้งใจในความเสียสละทุ่มเทของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ทำงานอย่างหนักเพื่อดูแลรักษาทุกชีวิตให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อโควิด-19 บริษัทฯ ขอขอบคุณท่านและจะร่วมกับท่านฝ่าฟันวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน” นายกิจจา กล่าว

จำนวนเงินดังกล่าวสนับสนุนให้แก่โรงพยาบาลจำนวน 34 แห่งในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ราชบุรี ปทุมธานี นครราชสีมา เชียงใหม่ เชียงราย สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี กาญจนบุรี ขอนแก่น สงขลา นครสวรรค์ ตาก พิษณุโลก แพร่

ย้อนกลับหน้ารวมข่าว